Общински съветници от БСП настояват Столична община да докаже реално спестената енергия срещу направените милионни инвестиции по проекти за енергийна ефективност и ВЕИ. Това заяви лидерът на БСП - София и председател на групата на социалистите в СОС Калоян Паргов.

По този повод съветниците от БСП ще внесат питане и ще изискат подробна информация за всички разходи, направени от Столична община по различни енергийни проекти.

По думите на Паргов питането им ще бъде в над 10 въпроса. "Ще изискаме от СО да ни предоставят и информация за вида на отпадъците, използвани за производство на RDF гориво, защото се оказа, че според експертите в общината RDF-а бил биогориво?! Подобно твърдение на "експертите" в общината говори за потресаваща некомпетентност", завърши Калоян Паргов.

Опозиционни партии не искат нова фабрика за обработка на RDF отпадък

Опозиционни партии не искат нова фабрика за обработка на RDF отпадък

Проектът ще струва на общината 67 млн. евро

Левите общинари искаха първите три точки с доклади от дневния ред на предстоящата сесия на СОС в четвъртък, внесени от кмета Йорданка Фандъкова, да бъдат отложени и преработени. Те са за докладите, свързани с Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020 г., с Плана за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017-2019 г. и с Програмата за насърчаване използването на енергия на възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017-2019 г.

Според общинарите трите документа са пълни с остарели и неточни данни и не са синхронизирани помежду си. Това искане беше отхвърлено с мнозинството на ГЕРБ.

По думите на Калоян Паргов в питането ще бъдат включени и въпроси, свързани с транспорта в София. "Настояваме да знаем колко са изминатите километри, консумацията на електрическа и топлинна енергия в общинските дружества Столичен автотранспорт, Столичен електротранспорт, ЦГМ, Метрополитен за периода 2015-2018 година", каза заместник-председателят на Комисията по транспорт и туризъм към СОС от БСП. Този период е обхванат от Плана за действие по енергийна ефективност.

Общинарите от БСП искат подробна справка по видове горива, брой транспортни средства. Те настояват справката да е по киловатчаса и с изчисление в лева.

Общинарите искат да знаят има ли извършени енергийни обследвания на уличното и парковото осветление на територията на града, както и дали са изпълнени мерки за енергийна ефективност на уличното и парковото осветление. Те искат да знаят изпълнението на планирани енергоспестяващи мерки на уличното и парковото осветление.