Над 1 млрд. лв. са договорените средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" към момента спрямо 747 млн. лв. през май 2017 г. По същото време миналата година обявените процедури са били за 1,3 млрд. лв., около 39% от ресурса на програмата, съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов при представяне на напредъка в изпълнението на програмата. 

Обявените днес процедури са за над 1,8 млрд. лв., което представлява над 53% от ресурса на ОПОС. За период от една година броят на подписаните договори е удвоен и към днешна дата са 68. Изплатените средства спрямо миналата година са над два пъти повече - близо 238 млн. лв. спрямо 98 млн. лв. през 2017 г. При верифицирането на средствата напредъкът е най-съществен, като е почти три пъти повече - 172,5 млн. лв. спрямо 61 млн. лв. през 2017 г.

"Показателите на програмата чувствително се подобряват, особено през първите 4 месеца на тази година, което показва, че инерцията на забавяне е преодоляна. В момента се наваксва с бързи темпове, но има все още много какво да се желае", обясни Димов. Приети са мерки, допустими за финансиране по приоритетна ос "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ)".

"Предстоят ни технически работни срещи с Националното сдружение на общините в България, на които ще се уточнят конкретните мерки и критерии. Бенефициенти по програмата ще могат да бъдат общини, които са с идентифицирани превишения на фини прахови частици (ФПЧ10)", допълни министърът. 

"Програмата е съвсем ясно насочена към домакинствата и трябва да доведе до подобряване качеството на атмосферния въздух в конкретното населено място", обясни Димов.

Той добави, че Европейската комисия ще следи много стриктно за постигането на резултатите, а именно намаляване на ФПЧ.

ЕК съди няколко страни членки за качеството на въздуха

ЕК съди няколко страни членки за качеството на въздуха

Франция, Германия и Великобритания не са спазили ограниченията за азотен диоксид, а Унгария, Италия и Румъния, за стандартите и нивото на праховите частици

Позицията на ЕК е, че наличният ресурс не е достатъчен и затова трябва да е фокусиран върху общини и места, в които проблемът може да бъде трайно решен, допълни Димов. Според него местните власти най-добре знаят какъв е работещият подход за съответното населено място, тъй като проблемите и решенията не са еднакви за всички градове.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 Валерия Калчева коментира, че размерът на средствата за финансиране на мерките за подобряване качеството на въздуха е 111 млн. лв.

Финансирането в първия етап ще е насочено към общини с готови програми за КАВ, където основен източник на замърсяване е битовото отопление. Средствата ще са за подмяна на отоплителни уреди, присъединяване към мрежата на топлофикация или газифициране, където има възможност. Новите отоплителни тела ще трябва да отговарят на изискванията за еко дизайн и енергийна ефективност, обясни Калчева. 

Димов добави, че финансирането за домакинствата ще е 100% и разходите за подмяната ще са изцяло за сметка на ОПОС.

Бенефициент по процедурата ще е съответната община, като тя ще определи домакинства с необходимост за преминаване към по-екологосъобразен начин на отопление, уточни Валерия Калчева. В момента на критериите за кандидатстване отговарят градовете Монтана, Видин, Смолян, Димитровград, София-град, Бургас и Благоевград. На следващ етап ще могат да се включат и другите общини, които вече ще имат изготвени програми.

МОСВ и Камарата на строителите създават работна група за екологични проекти

МОСВ и Камарата на строителите създават работна група за екологични проекти

Обсъждат осигуряване на средства за изграждане на пречиствателни станции в малките населени места с 2000 до 10 000 жители