Очаква се 470 млн. лв. да бъдат събрани във фонд "Сигурност на електроенергийната система" през 2018 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен от Министерския съвет. Близо половината от тези приходи - 220 млн. лв., се очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии, съобщиха от Министерския съвет.

Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на Националната електрическа компания. Ще бъдат покривани разходите включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката.

Фонд "Сигурност на електроенергийната система" бе създаден през юли 2015 г. Целта му е да покрие разходите на обществения доставчик, който трябва да покрие задълженията за изкупуване на електроенергия по преференциални цени.

По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват и приходите от продажба на квоти емисии парникови газове.