Правителството прие Програма за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Тя представя целите, задачите, периода, принципите и етапите на провеждане на Преброяването, което ще се състои след 2 години.

Става въпрос за най-мащабното статистическо изследване и се провежда на всеки десет години. То предоставя информация за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци. В документа са описани методите и темите, по които ще се събира информация за населението и жилищния фонд, както и органите на преброяването и взаимодействието между тях.

Данните, които бъдат събрани при преброяването, ще бъдат използвани от централната и местната власт, а също от бизнеса, научната общност и неправителствения сектор.

Отпускат допълнително 1,3 млн. лв за преброяването през 2021 г.

Отпускат допълнително 1,3 млн. лв за преброяването през 2021 г.

Изследването се провежда на всеки 10 години