Националният омбудсман Диана Ковачева настоява ЦИК да отстрани проблема с вота на 2000 души - техници на машините за гласуване, които няма да могат да гласуват.

С писмо до председателя на Централната избирателна комисия Александър Андреев, тя информира за жалба на гражданин, нает от фирмата - доставчик на машините за вота. Той ще бъде извън населеното място, където е регистриран по настоящ и постоянен адрес, защото ще осигурява технически машините за електронно гласуване.

Той посочва, че ангажиментите му са през целия изборен ден и няма да има физическата възможност да отиде да осъществи правото си на глас.

2 ч. повече от ЦИК - 1 за преброяване и 1 за писане на протокол

2 ч. повече от ЦИК - 1 за преброяване и 1 за писане на протокол

ЦИК се надява да няма хаос с преброяването на бюлетините

Мъжът е информирал РИК-Плевен и ЦИК, но оттам са му отговорили, че не попада в групата лица, които могат да сменят секцията си за гласуване.

В неговата ситуация са още около 2000 граждани, които отговарят за машините за гласуване като техници.

" Смятам, че държавата е длъжна да осигури механизми за гласуване на всеки гражданин. Предвид изложеното и на основание законовите ми правомощия се обръщам към Вас с препоръка да направите проверка по случая и да осигурите възможност за упражняване на вота на гражданите, които отговарят за машините за гласуване като техници", пише доц. Ковачева.

ЦИК няма да променя изборния протокол

ЦИК няма да променя изборния протокол

Нямало нито един ред, който да не съответства на Изборния кодекс