Средствата от даренията за превенция и лечение на коронавирус, постъпили в разкритата от Министерството на здравеопазването дарителска сметка, ще бъдат използвани единствено за тази цел. Министерският съвет реши при даренията, независимо под каква форма са направени, изрично упоменатата воля на дарителите да се спазва.

Здравното министерство ще предоставя информация на Националния оперативен щаб и на официалната си интернет страница www.mh.government.bg за постъпилите парични средства по дарителската сметка, както и за предадените за съхранение в склада на Българския червен кръст дарения в натура.

Предвижда се Националният оперативен щаб да дава предложения, както относно вида на закупуваните лични предпазни средства, дезинфектанти, тестове, лекарства, консумативи, медицинска и лабораторна апаратура и други, така и по отношение на крайните получатели, когато това се отнася до лекарствени продукти, апаратура и тестове за диагностика.

Когато става въпрос за лични предпазни средства и дезинфектанти, предложение за разпределение ще дава Логистично-координационният център с ръководител главен комисар Николай Николов.

Прокурорите искат единна национална кампания за дарения заради коронавируса

Прокурорите искат единна национална кампания за дарения заради коронавируса

Предлагат създаване на единни телефонен номер и банкова сметка

Направените от Националния оперативен щаб и Логистично-координационния център предложения за разпределение ще бъдат одобрявани от министъра на здравеопазването, по регионални здравни инспекции.

Конфискуваните вещи от Агенция "Митници" ще бъдат разпределяни по предложение на Логистично-координационния център чрез регионалните здравни инспекции в цялата страна.

Всяка регионална здравна инспекция ще организира разпределението на артикулите по лечебни заведения, държавни и общински институции, в съответствие с направеното от Логистично-координационния център общо разпределение.

Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и Логистично-координационният център ежедневно извършват оценка на нуждите на лечебните заведения и институциите във връзка с разпространението на коронавируса. Приоритетно предпазни средства ще се осигуряват на лечебните заведения за болнична помощ - структурите и отделенията, в които се лекуват болни с COVID-19, центровете за спешна медицинска помощ, РЗИ, гранична полиция, екипите на НАП и Агенция "Митници", разположени на граничните пунктове, органите на МВР и социалните структури, които работят с уязвими групи от населението. Тези потребности се осигуряват чрез средства от бюджета на здравното министерство, по оперативни програми и дарения. Медицинската апаратура се осигурява за нуждите на лечебните заведения също със средства от бюджета на МЗ, по оперативни програми и дарения.

Болници откриват дарителски сметки за респиратори и дезинфектанти

Болници откриват дарителски сметки за респиратори и дезинфектанти

Респиратора е една от най-дефицитните стоки в света

Чрез държавното дружество "Бул Био-НЦЗПБ" ЕООД се закупуват лични предпазни средства възмездно и се предоставят срещу заплащане на институции и ведомства, лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ - общопрактикуващи лекари, стоматолози, медицински центрове, аптеки, хранителни вериги, банкови институции и др. Финансирането е за сметка на бюджетите на съответните ведомства и институции, физически и юридически лица. Аналогечен е редът и за дезинфектантите.

Лекарствени продукти също ще се осигуряват за сметка на лечебните заведения - директно или чрез "Бул Био-НЦЗПБ" ЕООД, както и под формата на дарения.