От КНСБ искат правителството да се откаже от избирателното намаляване на данъчните ставки само за някои сектори от икономиката.

В позиция на Национален браншови синдикат "Телекомуникации и информационни технологии" се предлагат няколко стъпки за подкрепа на телекомуникационния бизнес, защото намаляване на ставката само за някои сфери, според тях е: "разбалансиране на текущо действащата данъчна система".

От синдикалната организация "Телекомуникации и информационни технологии" настояват за:

Ясно заявяване на отказ от намеренията на правителството да извършва промени в данъчните ставки (конкретно за ДДС) и недопускане на увеличения в косвени или преки данъци.

Работните места в телекомуникационните и информационни технологии да се третират като стратегически сегмент на пазара на труда в Република България и да се изработят мерки за гарантиране на растеж в сектора.

Да се предприемат политики за повишаване на броя и квалификацията на хора, желаещи да се реализират професионално в областта на телекомуникациите и информационните технологии. Под внимание да се вземат възможностите за увеличаване на приема в държавните университети, избягване на увеличенията на студентските такси, както и допълнително подпомагане на средните училища ангажирани в подготовки на кадри в този сектор.

Намаляването на 9% ставка на ДДС за ресторанти и книги не гарантират положителни резултати за българската икономика, смятат от комуникационния сектор и подкрепят предложенията на финансовия министър Владислав Горанов.

Те се опасяват, че намаляването на ДДС за едни сектори ще натовари други. Определят мерките за справяне с последиците от наложеното ограничение заради пандемията от коронавируса като стихийни, не добре обмислени и заредени с ненужен популизъм, без да носят ясна икономическа оценка за възможните последици.

"Подобни мерки на данъчна дискриминация биха подтикнали легитимните и добре работещи бизнеси към частично или цялостно преминаване в сивата икономика и могат да доведат до влошаване на бизнес климата в страната и на условията, при които се трудят хората, наети в тези браншове", пишат от КНСБ.

В резултат от пандемията погледът на обществото бе насочен към комуникационните възможности, най-вече в образованието, но и в други сфери - здравеопазване, електронна администрация, електронна търговия, виртуални социални събития и др., изтъкват важността на своя сектор в общата икономическа рамка на страната от КНСБ.

От бранша признават, че и те са засегнати от мерките срещу пандемията и световната икономическа криза. Очакванията са в рамките на предстоящите една или две години най-силно засегнатите от пандемията сектори драстично да намалят потреблението на стоки и услуги свързани с телекомуникации и информационни технологии.

Това може да доведе до евентуално свиване и загубата на реални високо технологични работни места. Ако подобна тенденция се комбинира с увеличение на данъците и/или административните разходи, то това би довело до двойно по-силен негативен ефект за бранша, предупреждават от сектора.

Припомняме, в предишна позиция от КНСБ заявиха, че настояват за общо намаляване на ДДС.