Отдават летище Пловдив за 35 години на концесия. Консорциумът между "Хайнан" и "Пловдив Еърпорт Инвест" е определен за концесионер на летище Пловдив след проведена процедура, съобщиха от Министерския съвет.

Кабинетът "Борисов-3" упълномощи министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски да сключи концесионния договор в двумесечен срок от влизането в сила на Решението.

Летище Пловдив няма да работи през нощта

Летище Пловдив няма да работи през нощта

Било икономически нецелесъобразно

За 35-годишния срок концесионерът се задължава да инвестира в обекта 79 083 000 евро. Средствата са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нови съоръжения.

След изтичането на гратисния период от 48 месеца, за всяка календарна година концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана и променлива част. Фиксирана част е в размер на 600 000 лева без ДДС, а променлива част представлява 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията, поясниха от МС.

При възможно най-облекчени условия дават летище Пловдив на концесионер

При възможно най-облекчени условия дават летище Пловдив на концесионер

Министерството на транспорта няма право да го финансира

Процедурата за отдаване на концесия на летище Пловдив е открита на 16 януари 2017 г. На 18 май 2017 г. са отворени получените оферти от трима участници: ДЗЗД "Силк роуд Пловдив Еърпорт"; "Консорциум Летище Пловдив"; Обединение (Консорциум) между "Хайнан" и "Пловдив Еърпорт Инвест".

След разглеждане на документите е установено, че ДЗЗД "Силк Роуд Пловдив Еърпорт" не отговаря на критериите за подбор и дружеството е отстранено от процедурата.

На 27 юли 2017 г. са отворени публично предложенията и обвързващите предложения на "Консорциум Летище Пловдив" и на Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест.

С единодушно "за" е гласувана концесията на летище Пловдив

С единодушно "за" е гласувана концесията на летище Пловдив

За 35 години го получават "Консорциум Летище Пловдив" и ПИМК

Отстраненият участник ДЗЗД "Силк Роуд Пловдив Еърпорт" обжалва решението и процедурата е временно спряна до 1 март 2018 г. Тогава Върховният административен съд отхвърля жалбата като неоснователна, след което процедурата отново е стартирана. Комисията пристъпва към оценяване на участниците и класира на първо място Обединение (Консорциум) между "Хайнан" и "Пловдив Еърпорт Инвест".

Летище Пловдив очаква 80 хиляди пътници през тази година

Летище Пловдив очаква 80 хиляди пътници през тази година

Започват да работят дестинациите до Милано и Брюксел...

Единият от участниците в Обединението, определено за концесионер, HNA Group (Хайнан Груп) към момента разполага с приблизително $145 милиарда активи, над $90 милиарда приходи годишно и с над 410 000 служители по цял свят. Дейностите на компанията са в различни сфери, като основно са съсредоточени в авиацията, технологиите, туризъма, финансите, иновациите и логистиката. Хайнан Груп управлява 14 авиокомпании с над 1250 самолета, като оперира 13 летища и над 1000 вътрешни и международни линии. Годишно компанията превозва над 100 милиона пътника до над 260 града, поясняват от МС.