Първият курс за български граждани „Начална военна подготовка" започна днес в Единния център за военна подготовка в Плевенско военно формирование, съобщиха от Министерството на отбраната.

Обучението е до 28 април 2016 година. Изпитите за завършване на курса ще са между 25-28 април 2016 година, а военната клетва ще бъде на 28 април 2016 година.

Ежегодно курсовете за начална и специална военна подготовка на българските граждани се обявяват със заповед на министъра на отбраната. Това става с Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка. В него се определят мястото на обучение, броят на обучаемите в съответния курс, наименованието на курсовете по специална военна подготовка, продължителността на курсовете, редът за кандидатстване и други специфични изисквания.

Всеки български гражданин без военна подготовка може да се информира за предстоящите курсове по начална военна подготовка на интернет страниците на Министерството на отбраната и на Централното военно окръжие (военните окръжия, областните военни отдели и офисите за военен отчет в общините/районите).

Досега за подобно обучение кандидатстваха само студенти, вече всеки български гражданин може да получи подобно обучение в изпълнение на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.