Комисията по вероизповеданията прие на второ четене специализирания закон за вероизповеданията след редица компромиси и спорове.

Със законопроекта се предлага нов модел на финансиране на вероизповеданията, според който държавна субсидия се предоставя на вероизповеданията, към които принадлежи не по-малко от едно на сто от населението на страната на база на резултатите от самоопределението от последното преброяване.

И юристи със сериозни забележки към предложения Закон за вероизповеданията

И юристи със сериозни забележки към предложения Закон за вероизповеданията

Твърдят, че той е в разрез с Конституцията

Държавната субсидия, която се полага, ще се използва за покриване на разходите на вероизповеданието за възнаграждения на персонал (свещенослужители и служители на религиозните институции), както и за осъществяването на други дейности, описани в закона - образователни, социални, строеж и поддръжка на молитвени домове и др.

В законопроекта размерът на субсидията се определя по модела на финансиране на политическите партии, като максималният размер на субсидията е 15 млн. лева на вероизповедание, а заплатата на един свещенослужител се приравнява на заплатата на един учител.

Каракачанов внася промени в Закона за вероизповеданията

Каракачанов внася промени в Закона за вероизповеданията

Забраняват финансирането на вероизповедания от чужбина

Според последното преброяване от 2012 г. вероизповеданията, които отговарят на този критерий, са източноправославното и мюсюлманското. Останалите ще продължават да получават субсидия по досегашния ред чрез Закона за държавния бюджет през Дирекция "Вероизповедания" на Министерски съвет. Анонимността на даренията се запазва.

Депутатите уточняват преди второ четене финансирането от чужбина на вероизповеданията

Депутатите уточняват преди второ четене финансирането от чужбина на вероизповеданията

Депутатите приеха свещениците и ходжите да са с учителски заплати