Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков проведе среща с национално представителните организации на работниците и служителите и на рабoтодателите. По време на разговора бяха обсъдени по-нататъшните действия по изготвяне на Рамково споразумение за договаряне и определяне на минималната работна заплата и използването на други механизми за договаряне на цената на труда.

Социалните партньори изразиха становище, че е необходимо да се намерят по-ефективни инструменти за договаряне на минималните възнаграждения в различните икономически дейности.

КНСБ иска цената на труда в България да се сближи с тази в ЕС

КНСБ иска цената на труда в България да се сближи с тази в ЕС

Средната месечна работна брутна заплата в България за 2017 г. е 542, нетната - 423 лв.

Представителите на синдикалните и работодателските организации се обединиха около мнението, че това може да се случи чрез насърчаване на колективното трудово договаряне в предприятията и на браншово ниво с цел разширяване на неговия обхват.

В този контекст синдикалните организации поставиха въпроса за ратифициране от България на Конвенциите 151 и 154 на Международната организация на труда, които се отнасят за трудовите отношения в държавната служба и колективното трудово договаряне.

Бисер Петков представи информация за обсъжданите теми на неформалното заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе миналата седмица във Виена, Австрия.

Работодателите пак бойкотират преговорите за минималните осигурителни доходи

Работодателите пак бойкотират преговорите за минималните осигурителни доходи

Те показвали безсилие за справяне с недекларирания труд

По време на форума е направен преглед на новите форми на заетост и влиянието на дигитализацията и роботизацията върху пазара и качеството на труда.

В тази връзка Петков предлага социалните партньори да излъчат свои представители, които да анализират въздействието на тези нови тенденции и в България.

Следващата среща на Министерството на труда и социалната политика със социалните партньори ще се проведе в началото на септември.

Сърбия обяви: Задминахме България по размер на заплатите

Сърбия обяви: Задминахме България по размер на заплатите

Западната ни съседка подгонва Унгария и Румъния