Правителството одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и предлага на Народното събрание да разгледа проекта.

Законопроектът предвижда изменения в административно-наказателните разпоредби на ЗУЧК. Административните наказания са определени в зависимост от степента на засягане на обществения интерес при нарушаването на съответната разпоредба на закона.

Предвиждат се санкции за поставяне на преместваем обект върху неохраняем морски плаж, за поставяне на плажни принадлежности и преминаване или спиране с пътно превозно средство върху подвижни дюни, неподвижни дюни с тревна растителност или облесени дюни. Предвиждат се глоби и за плажни оператори, ако не осигурят равностоен достъп за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите, както и санкции, в случай че се ограничава правото за свободен и безплатен достъп до плажовете.

Прецизирани са също така нормите, които засягат органите, ангажирани с административното производство при установяването на нарушенията и определянето на наказанията. Предвижда се препращане към правилата за реализиране на административно наказателното производство в съответния закон в случаите, в които се засяга област на регулиране в компетентността на друг административен орган.

Държавата да си върне контрола върху дюните, искат природозащитници

Държавата да си върне контрола върху дюните, искат природозащитници

Унищожаването на дюните до "Смокиня" показва безсилието на държавата

Припомняме, миналия месец имаше "бум" на сигналите за строежи по Южното Черноморие.

Беше подаден сигнал, че край къмпинг "Арапя" се изсича борова гора, за да се построят шест двуетажни вили. Според становище на Държавното горско стопанство в Царево обаче имотът, който е на първа линия до морето, не попада в горска територия.

Няколко дни по-рано се сигнализира, че върху площ от 5,5 декара до плажа на къмпинг "Градина" е започнал строеж на ресторант, магазини и паркинг към тях. При проверка на място техническият ръководител на обекта увери, че има необходимите разрешителни и всички документи са изрядни.

На 19 януари пък граждани алармираха за нов строеж на брега на морето до блатото Алепу.

В края на месеца всички строежи бяха замразени.