Експертите на Института за пътна безопасност проучиха международния опит на Германия, Франция, Швеция и Швейцария за използване на малки електрически превозни средства.

На базата на този опит предлагат въвеждане на наредба за използване на електрически тротинетки в градски и извънградски условия, като се предвиждат ограничения, включително за скоростта, местата за придвижване, както и задължителна застраховка за участниците в движението.

Според наредба за участието на малки електрически превозни средства в пътното движение, най-малко 14-годишни трябва да са хората, управляващи тротинетки.

Агенцията по пътна безопасност иска ясни правила за е-скутерите

Агенцията по пътна безопасност иска ясни правила за е-скутерите

Предлагат максимално допустимата скорост да бъде 20 км/ч

В наредбата са описани изискванията - електрическите тротинетки да са широки не повече от 700 мм, високи до 1400 мм и с обща дължина до 2000 мм. Максимално тегло на превозното средство без управляващия го от не повече от 55 кг.

С тротинетка може да се движите по обществените пътища, ако имате валиден застрахователен стикер за малки електрически превозни средства и има идентификационен номер на с фабрична табелка. 

В градски условия може да управлявате електрическата тротинетка по велоалеите

ДАЗД иска регулация за електрическите тротинетки

ДАЗД иска регулация за електрическите тротинетки

Заради зачестилите инциденти с тях

Едно малко електрическо превозно средство трябва да бъде оборудвано с две независими една от друга спирачки, гласи наредбата.

Изискванията към спирачките е да достигнат стойност на забавяне на движението от поне 3,5 м/сек. При отказ на другата спирачка, да достигнат индивидуално минимално забавяне от 44 % на спирачно въздействие/спирачен ефект без тротинетката да се отклони от следата/от пътя си.

Едно малко електрическо превозно средство трябва да бъде оборудвано със светлинни устройства.

Малките електрически превозни средства трябва да бъдат съоръжени поне с един ясно звучащ звънец, който да отговаря на изискванията на Наредбата за издаване на разрешителни за движение по пътищата.

Германия регламентира използването на електрически тротинетки

Германия регламентира използването на електрически тротинетки

Електрическите тротинетки с максимална скорост от 20 километра в час могат да се използват от всички на възраст над 14 г.

Тези, които управляват малки електрически превозни средства, ще трябва да се движат един след друг. Те не трябва да се прикачват към движещи се превозни средства (личен и обществен транспорт - б.р.). Тротинетка не бива да се кара с вдигнати ръце по обществените пътища, гласи наредбата.

С малките електрически превозни средства е позволено да се кара по пътища с повече пътни платна/ленти, при това колкото е възможно по-вдясно и да не се отклоняват.

Ако на едно малко електрическо пътно превозно средство няма налични пътеуказатели/мигачи, тогава този, който кара малкото електрическо пътно превозно средство ще трябва навреме и ясно да подаде сигнал с ръка.