Държавните предприятия от забранителния списък няма да се приватизират. Това решиха представителите на КНСБ и КТ "Подкрепа" на среща в министерство на икономиката. Досегашният ред, по който предприятията могат да се раздържавяват, ще се запази.

Срещата се състоя във връзка с проекта на Закона за публичните предприятия, който беше приет преди дни от Министерския съвет. В него се предвиждаше забранителният списък да се замени с решение на парламента за всяка отделна сделка.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров обаче текстът в новия проектозакон е неприемлив, защото създава впечатлението, че се дава възможност за приватизация на важни държавни активи. От КНСБ заявиха категорично, че компании, които са структуроопределящи, трябва задължително да останат под държавен контрол.

АБВ иска мораториум върху сделката на F-16

АБВ иска мораториум върху сделката на F-16

Според Румен Петков САЩ гледа на нас като на портмоне

От своя страна зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов се ангажира досегашният режим и забранителният списък за приватизация да не се премахват.

На срещата страните се договориха законопроектът да бъде внесен в парламента, но да бъде разгледан преди приемането му в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

АБВ скочиха срещу продажбата на части от ВМЗ-Сопот

АБВ скочиха срещу продажбата на части от ВМЗ-Сопот

Подозират опит за злоупотреба със служебно положение

Текстовете на проектозакона за публичните предприятия предвиждат и подобряване на управлението на държавните компании в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративното управление на държавните предприятия.

От КНСБ напомнят, че през последните години неколкократно са настоявали за изготвянето на законопроект за управление на публичните предприятия, тъй като той би допринесъл за систематизиране на управлението на държавната собственост под една обща нормативна уредба. Димитров обаче подчерта, че това трябва да става, без да се нарушават правомощията и отговорностите на министрите и управляваните от тях ведомства.

От своя страна от Министерството на икономиката заявиха, че подкрепят заключенията от срещата, тъй като те съвпадали с общата идея на законопроекта. 

ВМЗ Сопот отрича слухове за приватизация

ВМЗ Сопот отрича слухове за приватизация

Не е добре да се повдига въпросът за оръжейните лицензи