Пренасочват почти 110 млн. лв. към проекти за здравеопазване, енергийна ефективност, образование и ремонт на пътища. Парите са от резерва за изпълнение на проекти от приоритетните оси "Устойчиво и интегрирано градско развитие" и "Регионална социална инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Правителството одобри промяната на днешното си редовно заседание, съобщиха от МС.

25 млн. лв. ще бъдат насочени допълнително за изпълнение на мярката "Подкрепа за енергийната ефективност в опорни центрове в периферните райони". По нея се финансират проекти за саниране в 28-те по-малки града, с което се очаква намаляване на енергийното потребление и емисиите на парникови газове.

Припомняме, вчера КЗК описа картел сред 24 фирми за саниране - в Търговище и в Гоце Делчев

Преди това бяха уличени 33 фирми за саниране в подобно споразумение само в Търговище.

КЗК уличи в картел 33 фирми за саниране

КЗК уличи в картел 33 фирми за саниране

По сигнал на кмета на Търговище

С днешното правителствено решение предоставят 20 млн. лв. за купуване на медицински хеликоптер и осигуряване на необходимата инфраструктура за неговото използване. Так

Мярката кореспондира с националното значение на качеството и обхвата на спешната медицинска помощ и идентифицирани нужди от страна на Министерството на здравеопазването.

Малко над 57 млн. лв. ще бъдат пренасочени за подобряване на свързаността с европейската TEN-T пътна мрежа. Парите са по приоритетна ос "Регионална пътна инфраструктура" за рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа.

Предвижда се с част от парите - 2 млн. лв., да се финансира и внедряване на интелигентни системи, които да подпомогнат осигуряването на високо равнище на безопасност и сигурност на пътната инфраструктура.

С над 6 млн. лв. ще осигурят съвременно спортно оборудване в средните училища (физкултурни салони - б.р).

Предлаганите изменения в Оперативна програма "Региони в растеж" ОПРР 2014-2020 бяха обсъдени и одобрени на проведеното 15-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Тогава бе решено и да се водят преговори със службите на Европейската комисия до окончателното одобрение на изменението.

Промените в ОПРР 2014-2020 не водят до увеличаване на общия ресурс в бюджета на програмата или промяна в размера на планираното национално финансиране. Не се нарушават регламентираните изисквания за тематична концентрация и минимални размери на разпределените средства, уверяват от МС.