Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г.

В мотивите на държавния глава за налагане на вето се посочва, че въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица.

Архитекти и геодезисти искат вето върху Закона за устройство на територията

Архитекти и геодезисти искат вето върху Закона за устройство на територията

Промени били „подпъхнати“ между първо и второ четене на Закона

Въведената възможност за съдебно обжалване на Общите устройствени планове е необосновано ограничена както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.

Новата уредба създава предпоставки да бъдат ограничени права на различни субекти, а и в тях не се съдържат достатъчно гаранции, че общините ще осъществяват процедурите по отчуждаване изпълнявана стриктно, в срок и в обществен интерес.

Припомняме, че срещу новите разпоредби се обявиха и от организациите на архитектите и геодезистите.

Архитектите недоволни, че общините няма да отговарят за регулация и отчуждаване

Архитектите недоволни, че общините няма да отговарят за регулация и отчуждаване

Най-същественият проблем в закона е нарушението на Конституцията