Депутатите приеха на второ четене Закона за филмовата индустрия.

Повече от две години работим да се случи този закон по най-добрия начин, смята депутатът от ГЕРБ Евгени Будинов. Проектът щял да намали корупцията в сектора. Обичам ви и съм невероятно щастлив, сподели той. Не се срамувайте и гласувайте, призова депутатът.

С предложения законопроект се предлагат промени, насочени към увеличаване на финансирането на националното филмопроизводство, отделяне на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема, както и създаване на нова схема за възстановяване на разходи, която има като ефект стимулиране на инвестиции в сектора.

Отпускат още 10 млн. лв. годишно за български филми

Отпускат още 10 млн. лв. годишно за български филми

Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за филмовата индустрия

Увеличава се броят на филмите и се променя дефиницията за изчисляване на средностатистическия бюджет. Заложено е годишният размер на средствата за схема за държавна помощ за производство на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014 да не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година, съответно на 12 пълнометражни игрални филма, 22 пълнометражни документални филма и 250 минути анимация.

Предлага се въвеждането на схема за държавна помощ за възстановяване на разходи или така наречените стимули. Признатите ефекти от въвеждането на стимулите са икономически, културни, социални придобивки и други, изразяващи се във висока добавена стойност, работни места, повишаване на квалификацията на кадри в различни сектори на икономиката, свързани с производството на филми, културен туризъм и национално брандиране.

Разработена е нова концепция, засягаща сформирането на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Национален филмов център". Съставите на Националните художествени комисии се предлага да бъдат намалени от 9 на 7 членове, а мандатът им съкратен от една година на 6 месеца.

Държавна помощ поискаха от Асоциацията на българските киносалони

Държавна помощ поискаха от Асоциацията на българските киносалони

Спадът в приходите им за определени периоди е 100%

Създават се две нови комисии за оценка на проекти за възстановяване на разходи и за фестивали и културни прояви, с оглед на регламентиране на схеми за държавна помощ. Всяка от тях да бъде с по петима членове, като и двете включват по двама външни експерти, а останалите членове са служители на Националния филмов център и на Министерството на културата.

С цел оптимизация на дейността и създаване на необходимата оперативност при извършване на финансова оценка на проектите по всички схеми за държавна помощ, се премахва финансовата комисия. Предлага се финансовата оценка на проектите да бъде извършвана от служители от състава на Националния филмов център.

Законите НА киното и законите ЗА киното

Законите НА киното и законите ЗА киното

Киното е развлекателна форма, тъй че преди всичко следва да развлича. Но да го прави изящно и остроумно, за да задоволява и възпитава вкусове. После изкуството, след като изпълни естетическите си задачи, може да си позволи да учи на морал и да индоктринира. Именно в индоктринацията е държавният интерес