Написаната специална глава, посветена на омбудсмана в проекта за нова Конституция на ГЕРБ, на практика отнема правомощия и изпразва от съдържание институцията. Това заяви пред БНР омбудсманът Диана Ковачева.

Тя изрази мнение, че текстовете превръщат омбудсмана във фигурант, орязват правомощията му и лишават гражданите от защита. Ковачева изтъкна, че досега действащият текст, даващ мандат на омбудсмана да се застъпва за всички права и свободи на гражданите, е заменен с текст, в който общественият защитник е сведен до обикновен наблюдател на правата и свободите на гражданите, без реално да се даде възможност той да ги защитава.

По нейни думи това "внимание" към институцията на омбудсмана е необяснимо.

БСП отхвърли поканата на ГЕРБ за нова Конституция

БСП отхвърли поканата на ГЕРБ за нова Конституция

Проблемът не бил в съдържанието на Конституцията, а в нейното изпълнение

Тя посочи и че е отнето правото на омбудсмана да се намесва, когато представители на частния сектор нарушават основни права и свободи - например некоректни работодатели, частни съдебни изпълнители, фирми за бързи кредити, колекторски фирми и т.н. Ковачева заяви, че включването на това правомощие на омбудсмана да се намесва в подобни казуси е станало след ясни международни препоръки от ООН и ОССЕ и в момента институцията се ползва от най-високия възможен правозащитен статут А.

По нейни думи новите текстове стесняват кръга на субектите, които могат да сезират обществения защитник. Въпреки че до момента правозащитни организации са имали право да сезират за нарушени права от типа на домашно насилие или по казуси, свързани с права на хора с увреждани, сега те са изключени от конституционния текст.

АБВ: Борисов няма нито морално, нито законно право за промени в Конституцията

АБВ: Борисов няма нито морално, нито законно право за промени в Конституцията

Румен Петков вижда вкопчване във властта и опит за изместване на фокуса

Ковачева бе категорична, че се възпрепятства възможността омбудсманът да защитава основните права и свободи на гражданите. Според нея нищо не налага да бъдат преместени основните права на човека от началото на конституционните текстове в самия край на проекта.

Тя поясни, че се въвежда индивидуалната конституционна жалба, но гражданите не са споменати като субект, който може да сезира Конституционния съд.