Под една или друга форма МВР започва да връща практиката за търговска дейност. Това заяви на пресконференция изпълнителният директор на Индустриален клъстер "Сигурност" Татяна Иванова във връзка с предложенията за промени в Закона за частната охранителна дейност и МВР.

Проблемът при предложения законопроект за частна охранителна сигурност е, че той е приет без обществено обсъждане, посочи Иванова на пресконференция в Българската стопанска камара. По думите ѝ липсва и оценка на въздействието. Тя посочи, че ще се увеличи административната тежест.

МВР синдикатите принудени от закона да стачкуват

МВР синдикатите принудени от закона да стачкуват

Искат 15-20% увеличение на основните заплати тази година

Освен това има и други промени, които ще въздействат върху бизнеса. Например наредбата, която министърът на вътрешните работи ще издаде относно минималните стандарти за бизнеса. По думите на Татяна Иванова това означава, че с една наредба министърът ще регламентира на фирмите какви минимални изисквания трябва да покрият.

Това е пряка намеса на държавата в стопанската дейност, посочи Иванова.

По думите ѝ не може по този начин държавата да определя как едно дружество да си върши работата.

Спрете с експериментите в МВР, зоват синдикати

Спрете с експериментите в МВР, зоват синдикати

Синдикати искат повече пари в МВР за 2017 и 2018 г.

Иванова допълни, че терминологията в проектозакона противоречи на всички приети терминологии. Въведеното изискване за задължително членство в сдружение за получаване на лиценз също е нарушение, посочи Иванова.

С промените в закона за МВР се възвръщат част от порочните практики МВР да осъществява търговска дейност, смята Иванова. Според нея за това ще спомогне и промяната, според която лицата, които работят на трудово правоотношение и не извършват полицейска дейност, вече ще могат да охраняват стратегически обекти. Според сегашното законодателство тези обекти могат да се охраняват само от полицаи. ДП "Център за предоставяне на услуги" ще представлява пряка конкуренция на бизнеса, алармира Иванова.

Националната сигурност пред криза, ако в МВР не се вдигнат заплатите

Националната сигурност пред криза, ако в МВР не се вдигнат заплатите

Синдикатите в МВР отричат партийна намеса в протеста

Изпълнителният директор на Индустриален клъстер "Сигурност" сподели, че всички тези промени ще доведат до административен хаос, въвеждане на допълнителна административна тежест и възстановяване на порочните практики на МВР да конкурира частния бизнес. Това ще доведе и до нестабилност в сектора.