Заради увеличението на минималната работна заплата променят и заплатите да чиновниците, решиха на днешното заседание на кабинета "Борисов-3", които приеха Постановление на Министерския съвет.

Това стана с промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Прецизират се минималните размери на основните месечни заплати по нива и степени с оглед на новия размер на минималната работна заплата за страната, която е в сила от 1 януари 2021 г.

В административните структури, отчитащи се пред Народното събрание, се дава възможност за еднократно коригиране на заплатите на отделни служители, които имат по-ниски основни заплати в сравнение със свои колеги, изпълняващи аналогични длъжности в същата администрация. Промените няма да струват допълнителни разходи за бюджета.