Социалното министерство готви два нови законопроекта - за социалните услуги и за хората с увреждания, с които да реши комплексно проблемите им. Това увери министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

В обобщението на изказванията министър Петков посочи, че всички са "за" това да се търси общо комплексно, дългосрочно решение на проблемите на хората с увреждания. "Предлаганият проект на закон предлага решение за една част от тях - тези, които получават добавка за чужда помощ", уточни Петков.

По думите му Министерство на труда и социалната политика МТСП е предприело действие по комплексно решаване на тези въпроси с работатата по два проекта на закони - единият закон за социалните услуги, за който вече имало публикувана за обществено обсъждане концепция. Той посочи, че всички в изказванията си са подчертали, че личният асистент е една от многото социални услуги, която трябва да регламентирана наред с останалите в Закона за социалните услуги.

Препирни за пари, права и кой по-силно може да вика на срещата за Закона за личната помощ

Препирни за пари, права и кой по-силно може да вика на срещата за Закона за личната помощ

Димитър Манолов определи тона на Мая Манолова като недопустим

"Паралелно с това се работи и по Закон за хората с увреждания. Още в следващите дни ще бъде обсъден въпросът за финансовата подкрепа, която хората с увреждания ще получат, за да могат да плащат необходимите им подкрепящи услуги", посочи Петков.

По думите му проектът на Закон за личната помощ ще бъде предоставен на работната група, работеща по Закона за социалните услуги с над 90 членове. Така работещите постановки от Закона за личната помощ ще бъдат използвани в Закона за социалните услуги. Имаме нужда от интегрирана политика, в която обединяват усилията си всички основни обществени системи - здравеопазване, образование.

Петков заяви, че това, което ще настоява пред правителството, е въпросът за решаването на проблемите на хората с увреждания да бъде водещ приоритет.

Родители скандализирани от идеи на шефа на КТ "Подкрепа"

Родители скандализирани от идеи на шефа на КТ "Подкрепа"

Посрещнаха Димитър Манолов с викове "Убиец"

Относно разминаването в цифрите, Петков обясни, че съзнателно са се въздържали от разговори за пари.

Стана ясно, че към момента държавата разходва за асистентски услуги 169 млн. лв. като половината (около 90 млн. лв.) са под формата на добавки за чужда помощ, които се изплащат от осигурителната система, една друга част е добавка за чужда помощ, изплащана по Закона за социалното подпомагане и 78 млн. лв., които са за финансиране на асистентските услуги по линия на бюджета, който в момента се осъществява.

Манолова апелира за подкрепа към законопроекта за личната помощ

Манолова апелира за подкрепа към законопроекта за личната помощ

Независимо кой поеме социалното министерство

Въпросът е как да се преразпредели този ресурс. "Разчетите показаха, че без допълнителни средства няма как да се удовлетворят правата, които даваме с този проект на закон", коментира Петков.

Диапазонът на разчетите варирал в зависимост от допусканията на броя часове асистентска услуга, която ще се ползва и как тя od бъде остойностявана.
Предложението е било часовата ставка да се изчислява на една и половина или две минимални работни заплати. Размерът на помощта също диференцирана на осем, четири и два часа. Най-ниската сума допълнителни средства е 105 млн. лв.

Бисер Петков с ангажимент за проектозакона за личната помощ

Бисер Петков с ангажимент за проектозакона за личната помощ

Оставката му е при премиера, поне не могат да му я искат, коментира той