С решение на Министерски съвет се създава работна група за законодателни промени относно собствеността и финансирането на медиите в страната и тяхното разпространение.

Работната група трябва да предложи ясен механизъм за разкриване на крайния собственик на доставчика на съответната медийна услуга и източниците му на финансиране.
Групата трябва да предложи държавен орган, който ще прилага механизма и ще бъде отговорен за това.
Работната грипа трябва да определя и размера на санкциите, в случай на неизпълнение на задълженията на адресатите на законопроекта.

Делян Пеевски внесе закон за прозрачни и свободни медии

Делян Пеевски внесе закон за прозрачни и свободни медии

Убеден е, че обществото трябва да знае, кой кой е на медийния пазар и как се финансират медиите

Новата работна група трябва да предложи също законово допустим начин за сезиране на Комисията за защита на конкуренцията от държавен орган и да регламентира задължение на КЗК за периодично изготвяне на секторни анализи на медийния пазар в страната, обхващащи всички медии. В случай, че Комисията установи, че конкуренцията на медийния пазар е ограничена или нарушена, групата трябва да създаде механизъм за нейното възстановяване.

В работната група по изготвянето на законодателните промени ще бъдат включени министрите на икономиката, финансите и културата. Те трябва да определят и експерти, които също ще членуват в звеното.

На работната група се възлага в 14-дневен срок обосновано и мотивирано да сезира КЗК за извършване на секторен анализ на медийния пазар в страната, при който да се изследват неговите характеристики и структура, участниците, степента на пазарна концентрация, динамиката в сектора, нормативната уредба, саморегулациите и да бъдат направени изводи за състоянието на конкурентната среда.

Проф. Огнянова вижда 2 основни проблема в проектозакона на Пеевски за медиите

Проф. Огнянова вижда 2 основни проблема в проектозакона на Пеевски за медиите

Велислава Кръстева уверява, че с проекта не се цели ограничение на медиите