С писмо до премиера Бойко Борисов, управителят на БНБ Димитър Радев и финансовият министър Владислав Горанов, КНСБ, КТ "Подкрепа", БСК, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ искат незабавно България да влезе в чакалнята за еврозоната.

Според работодателите и синдикатите, проведените многобройни обществени дебати във връзка с българското председателство на Европейския съвет потвърждават необходимостта от незабавно иницииране на всички необходими процедури по присъединяване на България към ЕRM II, както и ускоряване на всички подготвителни стъпки за последващо присъединяване към еврозоната.

По тези въпроси национално представителните работодателски и синдикални организации са изразявали свои категорични общи позиции, вкл. през ноември 2014 г., в приетото становище на Икономическия и социален съвет от декември 2017 г. и други самостоятелни декларации.

Променят условията за чакалнята на еврозоната като Шенген, притеснен Борисов

Променят условията за чакалнята на еврозоната като Шенген, притеснен Борисов

Какво стана с нашето европейско семейство? Разделихме се на лагери

В свое писмо от 14 юни, социалните партньори предлагат провеждане на спешна работна среща по "неколкократно заявените ангажименти за бързо присъединяване към ЕRM II".

"Натоварената програма на българското председателство на Европейския съвет очевидно затруднява своевременното провеждане на тази среща и пълноценното обсъждане в предложения от нас формат", коментират работодатели и синдикати.

АИКБ прогнозира ръст на икономиката от 4,2% тази година

АИКБ прогнозира ръст на икономиката от 4,2% тази година

Освен европейски социален стълб е нужен и предприемачески такъв, настоя Велев

"Тези въпроси представляват изключителен интерес, както за нашите членове, така и за цялото общество, за институциите на законодателната и изпълнителна власт, банковия сектор и действията в основните области на упражняваните политики", допълват те.

Работодатели и синдикатите заявяват категоричната подкрепа за официално представяне на българската кандидатура за присъединяване към ERM II, непосредствено след приключване на българското председателство на Европейския съвет, през първата седмица на юли.

Те очкват незабавно предприемане на всички необходими стъпки в рамките на отговорностите и правомощията на Правителството и БНБ, и заявените предварителни позиции.

Бедността е основната причина да не сме в Еврозоната, тълкува социалист

Бедността е основната причина да не сме в Еврозоната, тълкува социалист

Докладът на ЕЦБ констатирал същите пропуски като през 2016 г.