Въвеждане на процедура за търсене на отговорност на главния прокурор и други висши прокурори обсъдиха участниците в Света по съдебна реформа, съобщиха от Министерството на правосъдието. Цялостната дискусия бе посветена на върховенството на правото.

Беше обсъдена и възможността за преназначаване на прокурор, който е водил разследване срещу главния прокурор, като съдия след края на процеса. Прокурорските актове по разследване на главния прокурор да не подлежат на инстанционен контрол. Срещу разследващия прокурор да не може да бъде образувано дисциплинарно производство за времето на разследване срещу главния прокурор, предвиждат част от мерките, разисквани на дискусията.

Предложенията в областта на върховенството на правото в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България бяха представени от министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов пред Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Сред предложенията са и "Гарантиране на достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие и повишаване на отчетността и отговорността на главния прокурор с цел ефективна борба с корпуцията и организираната престъпност и защита правата на гражданите".

Сред новите идеи са въвеждане на задължение за главния прокурор да отговори на поставените въпроси по доклада за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика, които са постъпили в хода на общественото обсъждане на доклада.

Членовете на Съвета разгледаха и въпроси свързани с:

  • Въвеждане на съдебен контрол в началото на наказателния процес. Отпадане на проверката по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ (за възможността прокурорът лично да извършва проверки - б.р.); въвеждане на съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство;
  • Въвеждане на детайлна уредба на възобновяването на наказателните производства, прекратени с непроверени по съдебен ред постановления;
  • Намаляване на формализма в съдебната фаза, който води до неоправдано забавяне и неефективен процес, както и намаляване на възможностите за връщане на досъдебна фаза и др.;

По време на извънредното заседание членовете на Съвета обсъдиха още конкретни мерки и срокове за законодателни промени, целящи достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие; противодействие на корупцията и укрепване на търговския оборот.