МОСВ и МРРБ ще предложат на премиера Бойко Борисов варианти за трайно решение на проблемите с водоснабдяването на Радомир, съобщават от екоминистерството.

Днес министърът на околната среда и водите Емил Димитров обсъди със заместник- министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, областния управител на Перник Емил Костадинов и с депутати от региона възможностите за свързване на града със съществуващи водоизточници. Целта е в авариен режим да се осигури достатъчно вода за Радомир.

Предстои утре да се предложи издаване на разрешение за аварийно водоснабдяване.

Перник морално подкрепя Радомир за водната криза

Перник морално подкрепя Радомир за водната криза

Общинският съвет в Радомир иска Перник да помогне с вода

Съгласно писмо на областния управител на Перник до МОСВ общинският съвет на Перник е приел декларация, с която се подкрепя възстановяването на резервното водоподаване от пречиствателна станция "Крапец" за община Радомир, за да не се стига до бедствена ситуация.

В декларацията общинските съветници на Перник призовават държавните институции да предприемат необходимите действия по закон. След като имаме тяхното съгласие, вече можем да предложим варианти, както за аварийно, така и за трайно решение на проблема с водоснабдяването на Радомир, съвместно с МРРБ и областния управител, заяви по този повод екоминистъра.

От МОСВ напомнят, че миналият месец са предупредили, че преди да се предприемат действия за разрешаване на водовземане от карстов извор "Врелото" през помпена станция "Крапец" за резервно водоснабдяване на Радомир, трябва да получат съгласие от кмета и общинския съвет на община Перник, както и на областния управител на област Перник, тъй като "Врелото" е основен водоизточник, който захранва яз. "Студена".

Радомир поиска вода от Перник

Радомир поиска вода от Перник

Градът е във водна криза...