"В условията на паричен съвет монетарната политика е забранена със закон. Затова за нашата страна вторият стълб на икономическата политика - фискалната политика, е единственият инструмент за пазарно регулиране, за стимулиране на растежа и за преструктуриране на икономиката по критериите на засилващата се пазарна конкуренция в ЕС и на равнище световно стопанство".

Това заяви от трибуната на Народното събрание депутатът от Парламентарната група на "БСП за България" Румен Гечев. Той е изненадан защо ГЕРБ вече цяло десетилетие да не променя наследената данъчна политика и по точно плоския данък. "Сравнителният анализ на статистическите данни от Евростат, НСИ и БНБ, категорично доказват, че той не носи положителни фискални, инвестиционни и социални ефекти за страната ни", подчерта депутатът.

Той посочи и че у нас делът на бюджетните приходи от данъци върху доходите спрямо БВП е по-нисък от европейските страни с прогресивно данъчно облагане. Гечев цитира данните, според които ГЕРБ поддържа през последните години дял на бюджетните приходи в БВП в границите на средно 35-37%, което е с около 10% по-ниско от осреднения показател за ЕС. "При БВП от около 115 млрд. лева това означава 10 млрд. лева по-малко за здраве, образование, наука, публични инвестиции и по-достойно пенсионно осигуряване", критикува червеният депутат.

"По данни на МФ полузатвореният ресторантьорски бизнес през 2020 г. отчете същите платени данъци като преди епидемичния период през 2019 г.", коментира официалната статистика депутатът. Премиерът Борисов и неговият Министерски съвет сами отчетоха 700 млн. лева неплатени данъци от Организирани престъпни групи в хазартния бизнес, която очевидно успешно е инкорпорирала герои от регулиращи органи, министри и др. висши чиновници, които би следвало да са вече субект на правораздавателните органи, отчете още социалистът.

В края на мандата си в рамките на ЕС, ГЕРБ и подгласниците му отчитат най-ниски чужди инвестиции на човек от населението, най-нисък БВП на човек от населението, най-ниска икономическа конкурентоспособност, най-нисък и най-неблагоприятен като структура експортен потенциал, най-висока зависимост от внос на потребителски и хранителни стоки, най-висока смъртност и най-ниска раждаемост, най-труден достъп до здравеопазване, най-дълбока социална поляризация, най-висока степен на замърсяване, според Румен Гечев.

"Няма съмнение, че плоският данък и робуването на откъснати от реалните социално-икономически показатели "големи успехи" с "нисък държавен дълг, "кредитен рейтинг и чакалнята на еврото" няма как да скрият тази твърде нерадостна картина", каза още социалистът.

Гечев констатира, че за последните 10 години държавният ни дълг е удвоен, а в периода 2017-2020 г са изтеглени над 18 милиарда лева.

БСП предлага алтернатива на досегашната бюджетна политика, подчерта той. "Алтернативата е съобразена с доказани европейски практики и спазване на всички изисквания на ЕС по отношение на критериите за финансова стабилност", коментира червеният депутат.

"БСП счита, че връщането към доказани модели на икономически политики на водещите страни от ЕС, възстановяването на правовия ред, изкореняването на корупцията и създаването на благоприятна среда за наши и чужди инвеститори ще позволи на страната ни да заеме достойно място сред европейските си партньори", смята Румен Гечев.