Президентът налага вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, съобщават от администрацията на държавния глава. Румен Радев оспорва промените в Закона "по принцип и в неговата цялост".

Държавният глава не е съгласен с промените, които дават възможност цивилно лице да оглави Служба "Военна информация". Досега изискването беше ръководителят да е военнослужещ."Това не съответства на мястото, което заема службата като неразделна част от въоръжените сили на Република България", се посочва в мотивите на държавния глава.

Законът бе приет от депутатите на 26 юли, като по този начин депутатите от ГЕРБ върнаха положението от 2015 година, когато отново от ГЕРБ наложиха промяната шеф на служба Военна информация да е военен специалист. Така от службата бе отстранен цивилният Йордан Бакалов, който пък я пое след като предшественикът му Веселин Иванов бе уволнен заради отказа си да отвори досиетата на военните разузнавачи. Тогава се обсъждаше и идеята за сливане на двете разузнавателни служби.

Държавният глава припомня, че още през 2015 година двукратно Народното събрание е подкрепило изискването ръководител на военното разузнаване да е военнослужещ на действителна военна служба. "Това правило съответства на мястото и значението, което военното разузнаване има за въоръжените сили на Република България", посочва Румен Радев и нарича промените в момента "отстъпление".

Освен това се посочва, че Военното разузнаване е неразделна част както от въоръжените сили, така е и сред стълбовете на националната сигурност и е част от структурите, които формират системата за нейната защита, гарантиран суверенитета и независимостта на страната и защитата на нейната териториална цялост. "Това са все категории, без които съществуването на съвременната държава е немислимо и без които тя би изгубила своя облик и идентичност", се казва в мотивите и се извежда, че именно това предназначение на въоръжените сили налага законовата уредба на дейността им да осигурява изпълнението на техните конституционно възложени задачи.

Цивилен ще може да ръководи военното разузнаване

Цивилен ще може да ръководи военното разузнаване

Това решиха окончателно депутатите

В мотивите за налагане на вето пише още, че ръководителят на службата следва да притежава необходимата експертиза, изразяваща се в специфични познания и професионален опит, с цел осигуряване изпълнението на основните ù задачи, свързани не просто с добиване на разузнавателна информация, а и с информация, необходима за отбраната на страната и за защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи.

В съвременните предизвикателства, при които информационното осигуряване е критично условие за ефективното изпълнение на задачите, е важно да бъде последователно проведен принципът на централизираното управление и контрол на разузнавателната дейност, залегнал в чл. 5, т. 4 от Закона за военното разузнаване (ЗВР). В този контекст изискването ръководителят на службата "Военна информация" да е военнослужещ, е важна гаранция не само за централизацията, но и за изпълнението на основните задачи на Службата. "За да бъдат изпълнявани ефективно основните ù задачи, ръководството на Службата трябва да притежава необходимите специфични познания и професионален опит. Не е случаен фактът, че военнослужещите се обучават в специализирани образователни институции, каквито са военните училища и военните академии, даващи знания в специфичната област на военното дело", се посочва в мотивите на държавния глава.

Според президента се създава риск от нарушаване на принципите на централизираното управление и контрол на разузнавателната дейност и на политическия неутралитет, като на първо место в мотивите се посочва, че забраната да членува в политически партии за едно цивилно лице би важало до назначението.  "Това крие сериозен риск от политизиране на военното разузнаване и прави недопустима приетата алтернативност", заявява държавният глава и изисква ясно посочени условия за заемане на длъжността шеф на военното разузнаване, като критериите да са производни от принципите, на които се основава дейността.

Цивилен може да оглавява "Военна информация", приеха депутатите

Цивилен може да оглавява "Военна информация", приеха депутатите

Според БСП промяната била, за да се назначи конкретен човек на поста

 

Освен това с внесените промени се дава възможност на военния министър да предлага назначаване и освобождаване на шефа, а не както досега - правомощието да е на министър-председателя.

И още: създава се прецедент във въоръжените сили навършването на пределна възраст за съответното военно звание да води до освобождаването от военна служба, но да продължава да се изпълнява длъжността до изтичане на срока, за който военнослужещият е назначен. "Това разрушава изначално съществуващата, укрепвана с годините и всеобщо приетата строга йерархична система на израстване на кадрите във въоръжените сили. Без отговор остава въпросът защо такова правило се въвежда само за директора на Служба "Военно разузнаване", но в други аналогични случаи няма да е допустимо оставането на доказани професионалисти като цивилни лица на длъжности за военнослужещи. Създаване на такава уредба само в ЗВР без наличието на принципни аргументи третира неравно всички други военнослужещи."

ДАНС разследва генерали за достъп до тайни на НАТО и ЕС

ДАНС разследва генерали за достъп до тайни на НАТО и ЕС

504 души са получили нерегламентиран достъп до Министерство на отбраната

Припомняме и че миналата седмица правителството предложи на президента да освободи предсрочно шефа на военното разузнаване бригаден генерал Пламен Ангелов, считано от 15 август 2019 г. Причината бе подаден рапорт от Ангелов на основание чл. 24, ал. 5, т. 1 от Закона за военното разузнаване - "при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание за умишлено престъпление от общ характер".

Малко преди това - на 8 юли 2019 г. - бе съобщено, че Военноокръжна прокуратура - София разследва висши офицери от военното разузнаване след проверка от ДАНС и сигнали, изпратени от ръководството на ДАНС до главния прокурор за издадени 5-4 разрешения за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна с ниво на класификация "Секретно" и "Строго секретно" в нарушение на Закона за защита на класифицираната информация. Товага от Военното министерство успокоиха, че няма изтичане на държавни тайни от служба "Военна информация".

Освен за теч, разследват и финансови нарушения във "Военна информация"

Освен за теч, разследват и финансови нарушения във "Военна информация"

Целенасочена лъжа било, че прокуратурата разследва оперативната дейност на службата