Новият Национален координационен център, изграден по решение на министъра на околната среда и водите Емил Димитров е представен днес в МОСВ. Центърът ще координира работата на институциите по контрола върху дейностите по управление на водните ресурси, отпадъците и качеството на атмосферния въздух.

В центъра има две оперативни зали - в едната е Националният център за управление на водите, както и проследяване качеството на атмосферния въздух, в другата зала се обработва информация за отпадъците.

В центъра се следят нивата на язовирите, правят се анализи на притока и оттока на водите и се координира работата с различните институции, обясни зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков. Той добави, че в момента с най-голямо внимание се следят комплексните и значими язовири под 50% от общия им обем.

Директорът на дирекция "Управление на водите" в МОСВ Илияна Тодорова допълни, че в центъра се събира ежедневна информация от всички оператори, които ползват вода от комплексните и значими язовири, и ще се изготвя всекидневен бюлетин.

Вече са достъпни и видими в реално време данните от системата за състоянието на язовирите, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, "Софийска вода" АД и "Язовири и каскади" ЕАД.

Ревизоро провери има ли в язовир "Асеновец" достатъчно вода за Сливен

Ревизоро провери има ли в язовир "Асеновец" достатъчно вода за Сливен

Възможно е водовземането от язовира да се ограничи

В друга зала се наблюдава управлението на отпадъците. "Вече следим в реално време за всеки превоз на отпадъци през границите. Информацията се препраща на РИОСВ за последващ контрол на площадките за съхранение на отпадъци. Имаме и видеонаблюдение от съоръженията, които изгарят отпадъци", коментира Георги Бадев от дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите" в МОСВ.

В центъра е създадена и ще се поддържа база данни от всички съоръжения за изгаряне на отпадъци, както и регистър на всяка нотификация и съгласие за превоз на отпадъци.

Тук постъпва информация от "Гранична полиция" и Агенция "Митници" за контрол по границите. Оперативният център следи чрез видеонаблюдение какво влиза на входа на предприятията за изгаряне и какво се подава към пещите. В момента към системата са включени три циментови завода и "ТЕЦ - Сливен". Има и дежурни екипи от РИОСВ, които са на разположение на контролните органи, и при съмнение за нарушения ще отиват на митническите пунктове.

Председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева съобщи, че депутати от ГЕРБ подготвят законови промени, които ще въведат задължителна ОВОС при всяко инвестиционно намерение за изгаряне на отпадъци.

По отношение на водите зам.-министър Живков съобщи, че в месечния график за управление на водите за февруари са редуцирани водните обеми за питейно-битово водоснабдяване в съответствие с реално използваните през 2019 г. количества. ВиК са уведомени да използват алтернативни повърхностни и подземни източници.

До края на 2020 г. ще заработи системата за управление и мониторинг на река Искър в реално време като първи етап от изграждането на Национална система, посочи Илияна Тодорова.

Започва проверка в тецовете на Ковачки

Започва проверка в тецовете на Ковачки

Заради незаконното горене на отпадъци

"Във връзка с текущото състояние и обемите в комплексните и значими язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, аз бих насърчила регулярното публично оповестяване на информация за тях и предприетите мерки, за да могат хората по места да са спокойни", коментира председателят на комисията Ивелина Василева.

"Предстои огромна работа, защото когато стратегиите за ВиК, хидроенергетиката, хидромелиорациите и вредното въздействие върху водите станат готови, ние трябва да дадем законодателна подкрепа", заяви Атанас Костадинов от ПГ на "БСП за България".

Джевдет Чакъров от ПГ на ДПС приветства възстановяването на оперативното звено и изрази надежда то да допринесе за координация на управлението на водните ресурси в настоящата сложна ситуация.

"По отношение на отпадъците въведохме крути мерки по засилване на координацията между контролните органи по вноса и използването на отпадъци - от пресичането на границата до оползотворяващото съоръжение съгласно всички изисквания на закона. Освен че в момента се осъществява 100-процентов физически контрол още на самата граница, Националният координационен център разполага с електронни досиета на всеки оператор", отбеляза директорът на дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите" в МОСВ Славея Стоянова.

Представителите на циментовите заводи - "Холсим", "Златна Панега цимент" и "Девня цимент", са категорични, че предприетите от МОСВ действия са стъпки в правилна посока. Те ще имат двоен ефект - от една страна ще успокоят обществото, от друга засилването на контрола ще подпомогне работата на легалния бизнес.

Започват проверки за незаконни сметища и за проводимостта на реките

Започват проверки за незаконни сметища и за проводимостта на реките

Такава заповед издаде министър Емил Димитров