Народното събрание прие възможността българите да гласуват дистанционно електронно, като одобри окончателно преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс.

До 1 януари 2018 г. Централната избирателна комисия ще проведе три симулации на дистанционно електронно гласуване, при които се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати, за да проиграе всякакви възможни технически гафове.

Промените предвиждат експерименталното електронно гласуване да се провежда в до 20 избирателни секции, които ще се определят от ЦИК чрез жребий, по предварително утвърдена методика. ЦИК ще получава данните от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ и ще уведомява писмено гражданите за предоставената им възможност да гласуват.

Избирателите, които искат да гласуват дистанционно, се регистрират на интернет страницата и посочват електронен адрес за контакт. Всеки, който е гласувал експериментално дистанционно, може да гласува на същите избори с хартиена бюлетина или машинно.

Промените в Изборния кодекс предвиждат към Министерски съвет да бъде създаден специализиран орган, който ще се грижи за техническото осигуряване при провеждането на гласуването по интернет. Избирателите, които ще гласуват електронно, ще получават паролата си за гласуване по два начина – чрез препоръчано писма на посочен от него пощенски адрес или лично, чрез общинската му администрация по постоянния му адрес или адреса на пребиваване.

Най-важното - избирателят ще има право да променя вота си, като се зачита само последният подаден от него, реши мнозинството в парламента в лицето на ГЕРБ и РБ. Формулировката направи реформаторът Петър Славов. Но цялата група на ГЕРБ бе като юмрук за възможността избирателят да има възможност да променя неограничен брой пъти вота си, което е защита от повлияване от страна на работодател или друг субект, с който той е в отношения на зависимост.

Областният управител също да има право да заличава имена от избирателните списъци, решиха депутатите с окончателни промени в Изборния кодекс. Текстът беше включен заради отказа на кметове да заличават незаконно регистрирани, обясни Цвета Караянчева от ГЕРБ.

Кметовете не пожелаха да отрегистрират тези хора, които бяха регистрирани незаконно и така те останаха в избирателните списъци. Сега обаче има препратка и към областния управител и областният управител, ако до три дена кметът не отретгистрира тези хора, тогава областният управител има за задачата да прочисти списъците. Нашето желание е да ограничим движението на големи групи от хора, предизборно да се регистрират адресно на определени места, където малки групи от хора могат да променят коренно вота, заяви Цвета Караянчева.

Проверката ще се прави половин година преди избори и ще обхваща направените адресни регистрации за последните 12 месеца. Рамадан Аталай от ДПС възрази, че целта на Кодекса е да бъдат създадени правила как и по какъв начин да улесним гражданите да отидат да гласуват, а не как да не гласуват. Колеги, какво правите? Спрете да правите Изборен кодекс против ДПС, спрете да правите изборен кодекс на ГЕРБ и на ПФ.