В данъчните складове за горива и алкохол трябва да има видеонабюдение, реши окончателно Народното събрание, съобщи БНР.

Видеокамерите трябва да бъдат монтирани на всички места, през които в обектите влизат или напускат транспортни средства, както и да имат възможност за разпознаване на регистрационните номера за идентификация. С окончателните промени се въвеждат и нови изисквания към освободените от акциз крайни потребители. Те следва да използват автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта.

Складовете, самостоятелно и за своя сметка, трябва да осигуряват интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност в случаите, когато ще се получават и използват в обекта горива, или на чиято територия са разположени дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол и дестилации.

В позиция, изпратена до медиите, БСК обаче се обявяват категорично против въвеждането на видеонаблюдението на крайните потребители на енергийни продукти с двойно предназначение. 

Според тях значителна част от предвидените промени въвеждат недопустимо високи технически изисквания и разходи. 

Въвеждането на предложените системи за измерване, отчетност и контрол е изключително скъпо и при повечето предприятия надвишава неколкократно годишната стойност на използваните енергийни продукти с двойно предназначение, пишат в позицията си още от БСК.