Столичната община поема управлението на средновековната крепост Урвич. Това реши Министерският съвет.

СО ще управлява безвъзмездно археологическата недвижима културна ценност за срок от 10 години.

Обектът, който е с категория "национално значение", се намира в район "Панчарево".

Предоставянето на крепостта на Столичната община ще допринесе за обогатяване на културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм, смятат от правителството.

Дейностите, свързани с опазването на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей в София.