Дружеството "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД има 3 милиона дългове и работи на загуба. Това заяви вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, цитиран от БГНЕС, в отговор на депутатско питане за дейността и финансово-икономическо състояние на "ТЕРЕМ".

По думите на военния министър дружеството развива своята дейност основно на гражданския пазар за кораборемонтни услуги, откъдето идват 93% от обема на приходите.
В по-малка степен "ТЕРЕМ-Варна" осъществява приходи от изпълнение на поръчки за специална продукция към МО, МВР и ВМС.

Протест на работници от "ТЕРЕМ - Флотски арсенал" блокира пътя за Белослав

Протест на работници от "ТЕРЕМ - Флотски арсенал" блокира пътя за Белослав

Недоволни са от рокадите в ръководството

За първите 9 месеца на 2018 година дружеството е реализирало приходи в размер на 9.2 милиона лева, което е с 4% по-малко спрямо същия период на 2017 година. Коментирайки данните, Каракачанов заяви, че финансовият резултат за деветмесечието на 2018 г. е нетна загуба в размер на 500 хил. лева, а задълженията на дружеството са в размер на 2.83 млн. лв.

Паричните средства на дружеството към 30 септември 2018 г. са били в размер на 2.86 млн. лв., а към 31 октомври 2018 г. - 3.1 млн. лв., уточни министърът.

Ненчев обвини служебния министър в много голяма лъжа

Ненчев обвини служебния министър в много голяма лъжа

Служебният министър вреди за предстоящото председателство на България, смята Ненчев

Значителен е спадът на приходите спрямо приходите за деветмесечията на предходните 2016 г. (33 млн. лв.) и 2015 г. (21 млн. лв.), като основен дял тогава са имали приходите от съвместната дейност на дружеството и "ТЕРЕМ" ЕАД с командването на Руския военен флот.

Загубата на този стратегически за предприятието пазар се дължи основно на променената геополитическа обстановка в региона и на прекратените взаимоотношения с военното командване на Руската федерация. Тези обстоятелства в комбинация с последствията от икономическата криза, довела до значително съкращаване на търговските кораби от нисък и среден клас, довели до крайно намаляване на обемите на производство на дружеството и са наложили цялостна промяна в стратегията за развитие на дъщерното дружество от предприятие с предмет на дейност предимно специална продукция, към предприятие ориентирано към гражданския пазар, обясни Каракачанов.

Борисов иска български учени и предприятия да модернизират армията ни

Борисов иска български учени и предприятия да модернизират армията ни

Каракачанов, Дончев и Борисов разглеждат военноремонтния завод ТЕРЕМ-Търговище

Той допълва, че "ТЕРЕМ - Варна" е специализирано предприятие за ремонт на военни плавателни съдове и съоръженията, разположени на територията на дружеството, не отговарят на спецификите, необходими за приемане на големи търговски кораби.

Конкурентната среда, в която работи дружеството в момента, е силно агресивна и поради факта, че в района на Черно море съществуват немалко заводи със същия предмет на дейност, които разполагат със значително по-съвременни съоръжения и по-големи докове с капацитет за приемане на търговски плавателни съдове, подчертава още вицепремиерът. Той добави и че от началото на настоящата година в предприятието тече процес на цялостна реорганизация на производствената и търговска дейност, като целта е освободените от военните руски кораби производствени мощности да бъдат заети с кораборемонт на търговски и граждански плавателни съдове.

Средната численост на персонала на "ТЕРЕМ - Варна" за шпървите 9 месеца на 2018 година е 556 души, като числеността, съгласно информацията на управителя, е намалена с около 20% спрямо предходната година, основно за сметка на лица заети в административната и поддържаща дейност в завода.
За производствените звена, дори и в момента се търсят и се назначават работници. Средната работна заплата в предприятието за деветмесечието на 2018 г. е 1 085 лева е нараснала с 6,58%, спрямо същия период на 2017 г.

Към момента в заводите се изпълняват успоредно поръчки на ВМС на Република България, поръчки на ГДГП за ремонт и обслужване на полицейски катери и на външни търговски контрагенти за плавателни съдове клас "река-море", които за съжаление не са достатъчни за пълно натоварване на мощностите и цялостно запълване на производствения капацитет, разясни Каракачанов.

Готвят част от ТЕРЕМ за приватизация, заподозряха работниците

Готвят част от ТЕРЕМ за приватизация, заподозряха работниците

Режат обезщетенията на служителите при масови съкращения

Относно сигналите за нарушения и злоупотреби в дейността на дружеството, управителят на "ТЕРЕМ - Варна" информира, че през месец ноември в дружеството е приключила проверка от АДФИ за периода от 2011 г. до настоящия момент.

Проверяващият орган е констатирал пропуски относно някои процедури по Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

При проверката не са констатирани нарушения в търговската и производствена дейност на "ТЕРЕМ - Варна" ЕООД, които биха довели до изводи за злоупотреби и порочни практики в завода, водещи до лоши финансови резултати и генериране на загуби от дейността, заключи Каракачанов.

Шефът на ТЕРЕМ не се чувства партийно назначение

Шефът на ТЕРЕМ не се чувства партийно назначение

Стоил Яков не знаел, че сключва договор с кума на Радан Кънев