Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени промени в три данъчни закона - проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Основните критики бяха върху първия закон - удължаване нa мярката за намалено ДДС на определени стоки и услуги - от 20% на 9% за заведенията, което ще нанесе допълнителни щети на хазната за около половин милиард лева. Припомняме, че намалението на ДДС бе гласувано от 44-то Народно събрание, по предложение на ГЕРБ, и бе временна мярка за подпомагане на заведенията в условията на локдаун и с цел излизане на светло на сектора.

В началото социалният служебен министър Гълъб Донев посочи, че проектите са обсъдени на експертно ниво и внесени от министъра на финансите, но не е постигнато единодушие по това да бъдат подкрепени, въпреки че за част от промените се изисква синхронизация с директиви на ЕС, поради което след проведените консултации се свиква днешното заседание на днешния съвет на НСТС. В хода на разискванията и проектите са постъпили и становища, предложения, които са обсъдени.

Васил Велев изрази мнение пръв от името на Асоциацията на работодателските организации. Работодателите подкрепят промените в данъците, промените, свързани със синхронизиране на българското законодателство с европейското такова, предложенията за корпоративния данък и удължаването на срока на намалена ставка на ДДС. Работодателите искат намалената ставка да остане постоянна за книгите против всеобщата безпросветност. Препоръчват и да се преосмисли облагането с ДДС на ваучерите за храна.

Добри Митрев от БСК добави, че подкрепят принципно закона за ДДС, но имат допълнение за храни, с изключение на напитки. По думите му подкрепят намаляване на ставката на ДДС ставката за храни, за да може българските граждани да продължат да купуват български храни и напитки на прогресивна цена, с което ще се помогне за инфлацията.

Бизнесът поиска 190 лв. компенсация за цените на тока за декември

Бизнесът поиска 190 лв. компенсация за цените на тока за декември

Работодателите предлагат и от 1 януари да се разработи ново ценово решение на КЕВР

БТПП, КРИБ и ССИ (Съюзът за стопанска инициатива) изразиха подкрепа, като последните настояха за по-широка дискусия по режима на ДДС.

Синдикатите обаче не подкрепят предложенията за ДДС.

КНСБ не подкрепя. Съмняваме се, че се цели ръст на потреблението и намаление на цените, бизнесът може да се подпомага, но не по този начин, изчисления показват, че с 200 млн. лв. се ощетява хазната. Идеята за коригиране на ДДС не е нова, от години се иска намаляване на общата ставка, за да има верига на производството, цените няма да варират, ако се погледнат оборотите - затова 15% намаление на ставка на ДДС не се подкрепя, каза Любослав Костов.

Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" представи подобни аргументи. Намаляване на ДДС за заведенията беше подарък, 200 млн. лв. подаряваме, като според нея те могат да се използват по-добре в ситуацията на пандемия и при увеличение на цените на тока се повишават. Синдикатите нямат против намаленото ДДС за книгите, но искат контрол, Ваня Григорова не е усетила цените на книгите да са се намалили.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите, внесе някои уточнения: По отношение на ваучерите промените в закона бяха свързани и направени във връзка с европейска директива, последствие беше открита процедура по отношение на ЕК и беше поет ангажимент законодателството да бъде прието с европейското и относно ДДС. От намалената ставка на ДДС за всички храни, алкохолни, безалкохолните МФ отчита ефект загуба за бюджета 1.4 млрд. лв., но ако се въведе подобно намаляване на ставка, няма как да бъде компенсирана загубата, добави тя.

Гълъб Донев заключи с темата: Няма единодушно мнение за ДДС.

Синдикатите в защита на държавата от популизма на Асен Василев

Синдикатите в защита на държавата от популизма на Асен Василев

Ако съкратят администрация, означава да останем без държава

Вторият законопроект - за Закона за корпоративното подоходно облагане, е основно за съгласуване с европейски директиви, посочиха от МФ.

КТ "Подкрепа" поискаха корпоративният данък да бъде увеличен на 15%, а КНСБ - на 12%, но има общо съгласие за превръщането му в данък печалба. Мотивите им са, че така държавата ще има повече средства за социални разходи и за мерки в подкрепа на сектори. БТПП, ССИ, АИКБ, БСК подкрепиха. Зам.-министър Петкова уточни, че става дума за ефективно данъчно облагане, чието въвеждане предстои за въвеждане на международно ниво, ЕК подготвя проект на директива на минимално ефективно данъчно облагане, което трябва да е в доход до края на годината и да бъде обсъдено, МФ все още не разполага с проекта на директивата и какви ще са последиците, но ще поиска справка.

Относно третия законопроект - Закона за акцизите и данъчните складове, отново се засягат няколко европейски директиви.

АИКБ подкрепи, БСК поиска няколко неща: Изключение да не се прилага за въвеждане на акцизни за България стоки, за Агенция "Митници" и МФ отпадане на задълженията за системи за отчетност на стопански субекти, използване за производствените цели на Наредба 7, които се облагат с акциз, нова точка 12 - енергийни продукти с код, когато се използват за абстрахиране с процес на адаптация, дерогация за измерване до декември 2030 г. за ДДС за ароматизирани напитки.

Предлагат удължаване на срока на намаления ДДС

Предлагат удължаване на срока на намаления ДДС

МФ иска той да е в сила до края на извънредната епидемична обстановка

БТПП поиска нула лева ставка за мегаватчаса електрическа енергия за собствени стопански нужди. Това решение би било в унисон с цялостната политика по зелената сделка и подобни инсталации, посочиха от там.

КРИБ се въздържа, ССИ, КНСБ и КТ Подкрепа дадоха "за" по законопроекта.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите даде някои разяснения по забележките.

По думите за минималната ставка няма как да бъде въведено освобождаване по енергийната ставка, тъй като няма как да се сложи освобождаване по принцип като акциз - целият размер на внесения акция е в размер на 1.27 млн. лв. По предложенията на БСК - режимът по чл. 76 за освободени стоки на територията на друга държава членка е преработен, стоките с двойно предназначение са предмет на решение на наредбата, а не в закона, затова ще бъде обсъдено и ще намери отражение в наредбата. По отношение на акциза за бирата е прието предложението и от 1 януари влиза новият акциз. Новите кодове не могат да се променят, те са по регламент, а относно застраховките - като намаление на данъци е трудно приложимо, тъй като обезпечение се ползва само за пари в брой.

В заключение синдикатите поискаха да бъдат запознати с бюджетната прогноза за 3-годишния период, но социалният министър Гълъб Донев не се съгласи - когато Министерството на финансите е готово, ще го внесе в Тристранката. КНСБ и КТ "Подкрепа" обаче изразиха увереност, че ще получат проекта за държавния бюджет в срок, тъй като миналата години са го получавали в четвъртък и в петък трябвало да кажат. Само от слухове те били чували, че има подготвени два паралелни бюджета, но не са виждали нито един от тях.