ВМРО-София представи в НС програма за образователна раждаемост. Те предлагат отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община. 

За първо дете да се дават 200 лева, за второ-500, а за трето -1300 лева. Условието на водопадите в родителите е образователен ценз.

Така, по мнението на Калин Поповски ще се стимулира отговорното родителство. 200 лева ще се дават при родители със средно образование. 250 лева е помощта за бакалаврите, а 300 лева за първо дете на магистри.

По думите му подкрепата за втора рожба скача. 500 лева е при среднистите, за бакалаврите-600 лева. Магистрите за второ дете трябва да получат 700 лева.

ВМРО предлага финансова подкрепа и за учените родители с трето дете- 1300 при тези със средно образование, 1500 за родител бакалаври, 1700 лева за магистрите.

Патриотите са сметнали, че раждаемостта в София е около 1300 деца на година като около 45% от семействата са с поне един родител с висше образование.