Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков подписа заповед за разпростиране на Браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш сред всички предприятия в отрасъла, съобщават от МТСП. Заповедта е издадена по искане на Съюза на пивоварите, Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Федерация "Хранителна и питейна промишленост" към КТ "Подкрепа".

Колективният трудов договор ще важи до 25 март 2024 г. Договорените в него условия ще важат за всички предприятия в икономическите дейности "Производство на пиво" и "Производство на малц".

Основната цел на разпростирането е повишаване на покритието на колективното договаряне.

В разпрострения браншови колективен трудов договор са договорени по-добри условия за работещите в пивоварния бранш. Неговите клаузи гарантират по-добри възможности за устойчива трудова заетост и кариерно развитие, обучение и професионална квалификация. Също така договорът урежда и начина на взаимодействие между страните за подобряване на производителността на труда.

В него са договорени по-високи размери на платения годишен отпуск и повишено заплащане на извънредния труд, както и изисквания за създаването на по-здравословни и безопасни условия на труд. Договорът регламентира, че минималната заплата за работещите в големите предприятия в бранша с постоянен трудов договор ще е 890 лв. За работещите в малки, средни и микропредприятия най-ниското възнаграждение ще е равно на минималното за страната - 710 лв.

Планират две увеличения на пенсиите до края на годината

Планират две увеличения на пенсиите до края на годината

Работи се и върху нов механизъм за определяне на минималната заплата