Правителството направи промени в наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, съобщиха от правителствената информационна служба.

При лекарствата, които се отпускат по лекарско предписание, се запазва досега действащият режим на определяне на пределна цена.

По този начин държавата може ефективно да регулира ръста и динамиката на цените на лекарствата.

Въвежда се изискване към производителя или притежателя на разрешение за употреба в срок до 30 юли всяка година да представя пред Комисията по цените на лекарствата декларация, удостоверяваща наличието или липсата на промяна в цените.