Унифицират заявленията за 16-те най-масови общински услуги, за да се намали административната тежест.

От утре всички общини са задължени да използват уеднаквените заявления за предоставяните услуги, след като по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев беше прието изменение на Наредбата за административно обслужване.

Сред стандартизираните заявления са издаване на скици за недвижими имоти и разрешение за строеж, одобряване на подробен устройствен план, заверка на документи за гражданско състояние в чужбина, както и издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.

От Министерския съвет напомнят, че процесът на стандартизация на административните услуги е започнал през 2018 г. с уеднаквяване на услугите, предоставяни от областните администрации. По този начин се облекчават гражданите и бизнесът, намалява се административната тежест и се спестява време.

Всички стандартизирани документи ще бъдат вписани в Регистъра на услугите към Административния регистър.

Стандартизират заявленията за основните общински услуги

Стандартизират заявленията за основните общински услуги

Целта е гражданите и бизнесът да бъдат облекчени