Със заповед на министъра на отбраната Николай Цонев е започнала процедура по закриване на полигона край село Змеево.

Изпитанията на боеприпаси, които се извършват няколко пъти годишно, сега ще се правят на полигона край село Корен, предаде БНР.

Това решение е взето на базата на детайлна цивилна и военна експертиза и на направения икономически анализ за целесъобразното  използване на  полигона.

Министър Цонев посочи, че е икономически нецелесъобразно 86 000 декара земя да бъдат използвани само за изпитания на нови боеприпаси.

Друг съществен аргумент за това решение са непрекъснатите притеснения на обществото, че дейностите на полигона са причина за обгазяването на Стара Загора.

Това уронва престижа на армията и не трябва да се допуска, отбеляза министърът. Доказано е, че досегашната дейност на полигона не е причинявала замърсяване на околната среда в региона, подчерта той.

Стоте военнослужащи, които работят на Централния артилерийски полигон щрай Змейово, ще останат на щат към Института по отбрана. Според експерти средствата за закриването на полигона са по-малко, отколкото тези за поддържането му.

65 хиляди декара от площта на полигона ще бъдат прехвърлени на Държавната агенция по горите, останалите 20 хиляди - на Министерството на земеделието.