124 заповеди за премахване на незаконни строежи са издадени в Гърменската местност "Падарката", землище на село Марчево, т.н. кв. "Кремиковци". Актовете са издадени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Ромите от Гърмен отказали да протестират организирани от ДРОМ

Ромите от Гърмен отказали да протестират организирани от ДРОМ

Депутатът Илия Илиев искал да влезе в общината

Всички заповеди за премахване са влезли в сила и подлежат на изпълнение, се казва в Позиция във връзка с незаконни постройки в община Гърмен, съобщиха от МРРБ.

Същевременно от ведомството обясняват, че от кмета на община Гърмен нееднократно е изискано да представи в ДНСК информация със срокове и график за временно настаняване в алтернативни жилища на обитателите на всички незаконни строежи. 

Гърменци искат референдум за незаконните строежи

Гърменци искат референдум за незаконните строежи

4 пъти кметът предлага да се направи устройствен план на ромския квартал

До настоящия момент в ДНСК не е представен изисканият от кмета на община Гърмен график, което възпрепятства изпълнението на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконните строежи.

От регионалното ведомство уточняват, че има отправени покани за доброволно изпълнение, които са връчени по законоустановения ред. Ако хората, които ползват незаконни строежи не изпълнят доброволно заповедите, които са влезлите в сила и не премахнат постройките, от ДНСК събарят принудително къщите.

В Гърмен продължават незаконните строежи

В Гърмен продължават незаконните строежи

Кметът иска да променя устройствения план на квартал "Кремиковци" в Гърмен

При установено неизпълнение на заповедите са предприети своевременни действия за принудително премахване.

Незаконните строежи, определени за събаряне, са опасни и реално застрашават живота и здравето на техните обитатели. Сред живеещите там има малолетни и непълнолетни лица. Тези постройки не отговарят на нормативните изисквания за "жилище".

Бивш и настоящ кмет продължават войната за гърменските цигани

Бивш и настоящ кмет продължават войната за гърменските цигани

Минка Капитанова настоява Ахмед Башев да си поеме отговорността

В тях липсват нормални хигиенни условия, санитарни възли и водоснабдяване. Обитаването им по своята правна същност е противоправно поведение, от което никой, в т.ч. и извършителите на незаконните строежи не може да черпи права, се казва в Позицията на МРРБ.

За изпълнение на заповедите е поискана информация за възможността за осигуряване на социална услуга на засегнатото ромско население.

Американски дипломати проверяват как живеят циганите в Гърмен

Американски дипломати проверяват как живеят циганите в Гърмен

Щели да инспектират и близките училища

Шест семейства са отказали настаняване в социални жилища, според информация на ДНСК. Социалните услуги се предоставят след заявено желание от гражданите, а не като принудителна административна мярка.

До момента са изпълнени 14 от издадените и влезли в сила общо 124 заповеди за премахване. 18 преписки са изпратени за последващи действия на кмета на община Гърмен. За 92 незаконни строежа е приключила процедура по избор на изпълнител за принудително премахване.

Пак напрежение и протест в Гърмен

Пак напрежение и протест в Гърмен

Хората се тревожат от разпространението на хепатит

С решения на Министерския съвет на Република България, взети на оперативни заседания на 22 юли 2015 г. и 29 юли 2015 г., е възложено на отговорните институции, в т.ч. и на кмета на община Гърмен, да се предприемат незабавни действия за настаняване на обитателите на незаконните постройки при подходящи битови условия, след което да се премахнат незаконните строежи.

От МРРБ отчитат, че в конкретния случай незаконните строежи може да са единствени притежавани жилища за семействата там, които имат постоянна адресна регистрация в община Гърмен, отговорността за предоставяне на жилища за временно е изцяло в компетентността на кмета на община Гърмен.