През 2016 година са подадени 205 заявления на земеделски стопани по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2016 година.

Заявената от земеделците площ възлиза общо на 5 253,14 хектара.

Припомняме, приемът на заявленията продължи от 17 юли до 11 август тази година. До 15 септември земеделците трябва да получат обезщетенията си.

За 2016 година предвидените средства за компенсиране на земеделците е 2 100 000 лв.

Най-много заявления са подадени в областната дирекция на Държавен фонд земеделие в Сливен. Там 27 земеделци са пожелали да получат обезщетение от държавата за загубена реколта вследствие на природни бедствия или лоши атмосфери условия. В Хасково са подадени 22 заявления, а в Добрич - 19.

МЗХГ се обединява с бизнеса за развитието на земеделието и селските райони

МЗХГ се обединява с бизнеса за развитието на земеделието и селските райони

Министерството ще обменя становища и опит с индустриалците

С държавната помощ ще се компенсират до 80% от действителните разходи от щетите при измръзване, осланяване, наводняване, преовлажняване или градушка. Схемата е за културите царевица, грах за зърно и едногодишни бобови, картофи, плодове и други зеленчуци.

Обезщетението за зърнени, фуражни култури и слънчоглед ще бъде 50%, а за зимна маслодайна рапица - 30%. При щети от суша помощта ще е до 40%.

5 млн. лева за нисколихвени кредити получават зърнопроизводители

5 млн. лева за нисколихвени кредити получават зърнопроизводители

Животновъдите ще получат над 7 млн. лева de minimis

За подпомагането заявления могат да подават земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.