36% от зелените площи в София се намират в частни имоти. Това установява изследване в направление "Околна среда" на инициативата "Визия за София", което разглежда и оценява възможностите за реализиране на "зелените клинове" на столицата, които да свързват различните зелени територии в града с планините около него.

"Зелените клинове" на София представляват зелени ивици от паркова и горска територия. Те заемат общо площ от около 6 800 декара.

Според резултатите от анализа тези площи са разположени от центъра на града до планините на юг от София. Обобщените данни за собствеността на всички изследвани територии показват, че приблизително 39% от всички територии, попадащи в тях, са с общинска собственост - на Столичната община. Около 36% от тези площи са в частни имоти, 19% - с държавна собственост, а 6% с друга или неясна собственост.

Мрежа показва всички пешеходни отсечки и пътеки в София

Мрежа показва всички пешеходни отсечки и пътеки в София

99.7% от софиянци имат спирка на градски транспорт на не повече от 12 минути пеш от вкъщи

Фактът, че 1/3 от зелените площи на столицата не са достъпни до гражданите и гостите на града обуславя нуждата от търсене на гъвкави решения и сценарии за успешно реализиране и поддържане на зелените коридори в града, констатира екипът на "Визия за София".

От изводите става ясно, че устройствените планове на града поставят предизвикателство пред осигуряването на необходимите ресурси за развитие и поддържане на тази зелена система на София в след-реституционна обстановка, което е дългогодишна тенденция. В това число не влизат само големи части от Борисовата градина, Западния и Южния паркове. За да може Столична община да намери баланса между изграждането на зелените клинове и компенсиране на собствениците на частните имоти са необходими нови финансови и градоустройствени механизми.

Морфология на София: Бизнес сградите на юг, производството - на север

Морфология на София: Бизнес сградите на юг, производството - на север

50% от висшистите предпочитат южните столични квартали

Какви са възможните решения?
Решение може да се потърси с придобиването от Столична община на част от площта на поземлените имоти с частна собственост, намиращи се в обхвата на "зелените клинове".
Друга предложена възможност е осигуряването на подкрепа на частната инициатива за поддържане на териториите, попадащи в "зелени клинове".
Като възможна алтернатива са предложени и подобряването на микроклимата чрез увеличаване на минималния процент озеленяване в имотите, разположени в зелените площи.

Друг възможен вариант, за който пишат от "Визия за София" е създаването чрез законодателни промени на подходящ финансов инструмент за придобиване на тези терени и запазване предназначението им за зелени площи.

Зелените коридори в града са общо седем и в исторически план са част от замисъла за София да бъде "град-градина".

Могат да бъдат класифицирани по следния начин:

  • територии по поречието на река Искър, разположени в райони "Искър", "Младост" и "Панчарево", включващи парк на Летище София и парк музей "Врана", и включени в обхвата на тематичен парк "Искър";
  • територии по поречията на реки Кална, Дълбоката и Банишка, разположени в райони "Младост", "Панчарево" и "Витоша", включващи проектна територия на "Източен парк" и парк "Камбаните", и включени частично в обхвата на тематичен парк "Студентски";
  • територии по поречията на реки Рекмарица, Старата, Сухата и Копаница, разположени в райони "Студентски", "Младост" и "Витоша", включващи парк "Въртопо";
  • територии по поречията на реки Слатинска и Драгалевска, разположени в райони "Средец", "Изгрев", "Лозенец" и "Витоша", включващи парк "Борисова градина", и частично включени в обхвата на тематичен парк "Зелена памет на София";
  • територии по поречията на реки Перловска и Дреновичка, разположени в райони "Триадица" и "Витоша", включващи "Южен парк", Ботаническа градина на Българска академия на науките и резиденция "Бояна", частично включени в обхвата на тематичен парк "Витошки";
  • територии по поречията на реки Владайска и Докул дере, разположени в райони "Възраждане", "Красно село", "Витоша" и "Овча купел", включващи парк "Възраждане" и парк "Овча купел", частично включени в обхвата на тематичен парк "Витошки";
  • територии по поречията на реки Суходолска и Стубела, разположени в райони "Илинден", "Красна поляна", "Люлин" и "Овча купел", включващи "Западен парк", и частично включени в обхвата на тематичен парк "Жива вода".
Снимка 410384

Източник: Визия за София

Основна характеристика на всички описани групи територии е, че са организирани около повърхностни водни тела, протичащи от Витоша през територията на София. Според резултатите от анализа запазването на тези имоти като зелени е от изключително значение и необходимост за бъдещето на столицата.

Другите важни елементи, които са важни за градската зелена система и се анализират в изследването логично са градините в централната градска част, междублоковите пространства, детските площадки и гробищните паркове.

Отделят 500 хиляди лева за споделена "Визия за София"

Отделят 500 хиляди лева за споделена "Визия за София"

Дългосрочната визия ще послужи за промяна на заданието на Общия устройствен план

"Централната част на града е наситена с градини и скверове, които се явяват "зелени паузи" в урбанизираната среда... До края на 2019 година е планирано да приключи разработването на електронен регистър на зелената система на София, в който ще бива събирана актуална информация за поддържаните обекти, видовото разнообразие на растителността в тях, нейното състояние, реализираните дейности по поддържане и изразходвания бюджет", обясняват от инициативата.

На база на цялата анализирана информация и исторически преглед от "Визия за София" констатират, че Столичната община притежава голямо богатство предвид заобикалящите я планини.

Изследването още обхваща важността от "визуалните коридори" към планина, които дават възможност за визуален контакт с Витоша. Това обаче не винаги се има предвид от общината, поради което инициативата предлага на общинарите да прецизират зоните със статут на СМф (Смесена много-функционална зона)" и да бъдат обследвани визуалните коридори към планината.

Целият доклад на "Визия за София" тук.

Снимка 410383

Източник: Визия за София