Жителите на Ахелой не приемат инвестиционните намерения на фирма "Лиан кънстракшън сървисис" ООД, за изграждане на асфалтова база в местността "Герена". Това е бившата мина "Черно море" в Ахелой.
Позицията си подкрепиха с хиляди подписи против намерението на инвеститорите, съобщиха от община Ахелой.

Това се случи по време на общественото обсъждане в град Ахелой, предизвикано от публичното обявление за инвестиционно намерение на фирмата инвеститор.

На срещата с гражданите присъстваха кметът на Ахелой Иван Георгиев, кметът на Поморие Иван Алексиев, председателят на Общинския съвет Адам Адамов, заместник-кметовете, главният архитект и главният инженер на Община Поморие, общински съветници и представители на фирмата инвеститор.

Кметът на Ахелой Иван Георгиев акцентира, че иска градът да се развива като курортно селище, а не да се разширяват асфалтовите бази и промишлени цехове.

Управителят на "Лиан кънстракшън сървисис" ООД Румен Стефанов не можа да убеди присъстващите нито за ползите от конкретното инвестиционно намерение, нито за сроковете му на действие.

Кметът на Поморие Иван Алексиев обяви, че всеки инвеститор е добре дошъл на територията на община Поморие, но да не нарушава интересите на общността. Необходимо е да се направи разлика между терена, собственост на фирмата, който е отреден за бетонов възел през 2005 г. и зоната, в която той се намира.

Изработващият се в момента Общ устройствен план на общината, предвижда зоната, която инвеститорите наричат индустриална, да бъде зона за лозаро-винарство, с възможност на собствениците да изграждат чифлици и малки винарни за производство на вино. В съседство се предвижда да има курортно строителство. Промишлена зона в този район не се предвижда, според поморийския кмет.

Направената инвестиция за асфалтова база и осигуряването на 30 работни места, не може да се сравнява с инвестициите на вече работещите или строящите се туристически комплекси, категорични са представителите на местната власт.

Кметът Алексиев уточни, че издаденото разрешение за временно поставяне на асфалтов смесител е с цел да се подпомогне работата по обхода на Ахелой. Това е практика, която се използва в редица европейски страни - когато има строителство на пътища, да се използват мобилни асфалтосмесители, до приключване на обекта. Това не пречи на местните интереси. Инвестиционното намерение за изграждане на асфалтова база в землището на Ахелой обаче е нещо съвсем различно.

Възражението против инвестиционното намерение за изграждане на асфалтова база в Ахелой ще бъде внесено в РИОСВ-Бургас в законоустановения срок.