ЧЕЗ стриктно спазва българското законодателство. Компанията не е контролен орган, който да следи за законното разполагане на преместваемите обекти. Това заявяват от енергийното дружество в своя официална позиция по повод трагичния инцидент, при който 16-годишно момче загина при токов удар.

Те настояха да се прави разлика между процедурата по присъединяване на преместваеми и постоянни обекти.

От ЧЕЗ заявяват, че споменатата от главния архитект на София Здравко Здравков служебна бележка тип "билет за баня" е официален документ, издаден от Столична община, район Триадица, с изходящ номер AГ-94-416/ 04.05.2011 г., подписан и с печат. Подпис със запетая означава, че документът е подписан от упълномощено лице, което има право да подписва от името на институцията и това обстоятелство се потвърждава от поставения печат, поясняват от дрежеството и допълват, че в документа е уточнено, че е издаден, за да послужи пред ЧЕЗ. Той удостоверява, че павилионът вече е бил поставен на посоченото местоположение и е съществувал преди датата на издаване на документа. Това било декларирано и от клиента при подаване на искането за присъединяване.

От ЧЕЗ твърдят, че не са компетентен орган, който да извършва проверка на издадените от общината удостоверителни документи и законността на обектите. Наличието на този документ показвало, че обектът трябва да е поставен при спазване на всички изисквания, в противен случай общината не би трябвало да удостоверява неговото поставяне, а напротив - при сезирането за издаване на документа, да издаде заповед за премахването му.

Документът в Столична община за павилионите на Гешов: тип "билет за баня", подписан със запетайка

Документът в Столична община за павилионите на Гешов: тип "билет за баня", подписан със запетайка

Последната проверка на шахтата е била в края на 2020 година

Според дружеството фактът, че от 2011 г. досега в ЧЕЗ не е постъпвала заповед за премахването на обекта и преустановяване на електрозахранването показва, че този обект е приеман от общината за законосъобразен.

Съгласно законодателството при присъединяването клиентът е декларирал пред ЧЕЗ, че изградените от него съоръжения след електромера съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми. Същото се е случило и при смяната на титуляря на партидата няколко години по-късно, поясняват от ЧЕЗ.

Според тях фактът, че не са предприети действия по премахването на установения през 2018 г. незаконен обект води до заключението за бездействие на компетентните органи.

Дружеството пита защо общината е издала документ за незаконен обект, който е подписан, с изходящ номер и печат, в който е упоменато, че е издаден специално, за да послужи пред ЧЕЗ. То настоява и за отговор на въпроса защо не е получило заповед за преустановяване на електрозахранването, при положение че обектът функционира като такъв отпреди 2011 г.?

Фандъкова пита как ЧЕЗ подават ток на незаконни обекти

Фандъкова пита как ЧЕЗ подават ток на незаконни обекти

Нито един от павилионите няма документ за въвеждане в експлоатация

"Има ли промяна в начина на полагане на кабела, собственост на клиента, при реконструкцията на бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" години след присъединяването и кой я е извършил?", пита се още в позицията.

От ЧЕЗ посочват, че очакват заповеди за прекъсване на електрозахранването на всички обекти в столицата, считани от Столичната община за незаконни, независимо от документите, които общината вече е издала. Електрозахранването на всички тях ще бъде преустановено веднага, уверяват те.

От ЧЕЗ са категорични, че не са изграждали съоръжения от електромера до обекта.

Дружеството не било контролен орган, който да инспектира чужда инфраструктура след границата на собственост на дружеството, нито да разследва законността на обектите, при положение че има потвърждение за разполагането им от общината.

Те посочват, че само три от цитираните обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ. На другите два обекта дружеството не предоставя разпределителни услуги.

Не е ясно кой контролира и отговаря за кабела, който уби 16-годишно момче в София

Не е ясно кой контролира и отговаря за кабела, който уби 16-годишно момче в София

На булеварда има много преместваеми обекти

Според Закона за енергетиката разпределителното дружество определя мястото на монтаж на електромера съгласно техническите възможности на електроразпределителната мрежа, собственост на дружеството.

Освен това ЧЕЗ не упражнявали контрол по строителството на чужди обекти.

До настъпването на инцидента в компанията никога не е постъпвала заповед за прекратяване на електрозахранването на нито един от обектите, подчертава се в позицията и се допълва, че ЧЕЗ никога не е осъществявала достъп до въпросната шахта, тъй като тя и съоръженията в нея не са собственост на дружеството.

Опитите да се вменява вина и да се формира обществено мнение са недопустими, категорични са от дружеството. Те изразяват надежда, че търсенето на истината за инцидента няма да бъде повлияно от предизборни и политически конфронтации.