Министърът на околната среда и водите Емил Димитров инспектира помпена станция "Крапец" и извор "Врелото" заради проблемите с водоснабдяването на Радомир.

На инспекцията присъстваха и областният управител на Перник инж. Емил Костадинов и кметът на Радомир Пламен Алексиев.

Целта беше да се видят възможностите за възстановяване на резервно водоснабдяване за община Радомир. Бяха обсъдени необходимите ремонтни дейности и документите, които трябва да се изготвят за пускане на аварийното водоснабдяване.

Екоминистърът заяви, че ще се подават по 100 000 кубика вода за месец от "Крапец" през "Врелото". До решението се е стигнало след съгласие на общинските съветници в Перник.

Ревизоро търси трайно решение на водната криза в Радомир

Ревизоро търси трайно решение на водната криза в Радомир

Утре ще се предложи издаване на разрешение за аварийно водоснабдяване

Той обясни, че се търси друго трайно решение, с което Радомир да може за години напред да реши проблема си с водата.

"Те трябва да имат поне още едно нормално захранване, както Перник, който в момента е облагодетелстван и черпи от два язовира - "Бели Искър" и "Студена". По същия начин трябва да решим и проблема на Радомир. В цялата страна масово сондажите падат, сушата се отразява", коментира Димитров.

От своя страна инж. Костадинов заяви, че за пореден път област Перник е получила безценна подкрепа от правителството, за да се избегне възникването на бедствена ситуация. Той добави, че един от основните проблеми, довел до сегашната ситуация, освен цялостното намаляване на водата във всички водоизточници, са големите загуби заради множеството аварии, които се дължат на остарелите довеждащи водопроводи.

Перник морално подкрепя Радомир за водната криза

Перник морално подкрепя Радомир за водната криза

Общинският съвет в Радомир иска Перник да помогне с вода