Предстои проверка по сигнали за извършвани строителни дейности в местността "Алепу" край Созопол. Утре началникът на РДНСК -Югоизточен район - Бургас, инж. Милен Ненчев ще посети мястото. Целта е да се установи дали се извършва само брегоукрепване или строителството на курортния комплекс продължава.

От ДНСК посочват, че още през януари 2017 г. МРРБ е дало предварително съгласие за извършване на укрепителни дейности в местността "Алепу" на регистрираното през 2009 г. активно свлачище.

По-късно главният архитект на Созопол е издал разрешение за строеж на "Курортен комплекс Алепу вилидж", етапно строителство - Първи етап - "Укрепване на свлачище" и Втори етап - три вилни сгради в местността.

ДНСК замрази строежите по къмпингите

ДНСК замрази строежите по къмпингите

Никой не уведомил ДНСК за изготвената стена на "Алепу", показа проверката

Заради установените нарушения и пропуски при издадените разрешения на 5 февруари тази година на кмета и на главния архитект на Созопол са били издадени предписания издаденото разрешение за строеж да се коригира, за да се разграничи етапността на брегоукрепването и строителството на вили.

Предвид постъпилите възражения по съставените констативни актове в началото на март е била издадена заповед, с която са коригирани технически-инвестиционния проект, част "Конструкция", и е била регламентирана етапността - първи етап, включващ брегоукрепване, и втори етап, предвиждащ вилни сгради.

Заради установените нарушения на Закона за устройство на територията са били отправени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания до строителя и лицето, упражняващо строителен надзор на обекта.

Забраната за строителство на "Арапя" и "Алепу" остава в сила

Забраната за строителство на "Арапя" и "Алепу" остава в сила

Част от нарушенията на "Алепу" вече са отстранени

Припомняме, на 19 януари граждани алармираха за нов строеж на брега на морето до блатото Алепу.

Заради зачестилите сигнали за строителство по Черноморието премиерът Бойко Борисов разпореди лично началникът на Дирекцията за национален строителен контрол Иван Несторов да направи проверка на място.

На 25 януари стана ясно, че замразяват строежа на "Алепу". П

ри последвала проверка ДНСК установи, че в района на плажа се извършват само дейности по укрепване на брега. До момента забраната за строителство на сградите от втория етап на проекта остава в сила.

Инвеститор строи хотел докато укрепва плаж "Алепу"

Инвеститор строи хотел докато укрепва плаж "Алепу"

Това установи проверка на място