През 2019 г. бюджетът за чистота ще нарасне на 205 985 776 лева, съобщиха от Столичната община и увериха, че това няма да се отрази на такса смет.

През следващата година бюджетът ще е с 12.07% по-висок спрямо 2018 г., т.е. средствата ще се увеличат с 22 млн. лева.

Зам.-кметът по екология Йоана Христова заяви, че по-високият бюджет за чистота на Столичната община е насочен към подобряване на услугата по чистота и най-вече към подобряване на качеството на въздуха. Тя допълва, че са отпуснати 1.5 млн. лева повече, за да се намали престоят на горимите едрогабаритни отпадъци около контейнерите. Това намалява възможността те да бъдат събрани и изгорени нерегламентирано.

Бюджетът за чистота за 2019 г. предвижда и двукратно увеличаване на миенето, както и увеличаване на зелените площи и възстановяване на междублоковите пространства. Общата сума за поддръжка на зелените площи през 2019 г. е 21 600 000 лева, т.е. с 2.3 млн. лева повече.

Който цапа повече - ще плаща, според промените в Закона за местните данъци

Който цапа повече - ще плаща, според промените в Закона за местните данъци

Публикуваха за обсъждане промените в Закона за местните данъци и такси

Въпреки че бюджетът за чистотата на столицата за 2019 г. е по-висок, не се предвижда повишаване на такса смет за жителите, уверяват от общината.

Стойностите за такса смет се запазват на същите нива от 2018 г. за всички категории потребители, подчерта зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов. За гражданите такса смет се запазва на 1,6 промила върху данъчната оценка на жилищата, а за бизнеса - 10 промила върху отчетната стойност на имотите. Барбалов припомни, че фирмите могат да плащат такса битови отпадъци и според количеството генериран отпадък. През 2018 г. общо над 6700 фирми в София са се възползвали от тази възможност.

Сумата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. ще бъде 78 500 000 лева, като се предвижда двойно увеличение на миенето спрямо 2018 г. С 24% се увеличава дялът на машинното метене за сметка на ръчното за всички улици с масов градски транспорт. За зимата се предвижда и увеличаване на почистването на вътрешнокварталните улици.

БСК настоява пак да плаща този, който генерира боклук

БСК настоява пак да плаща този, който генерира боклук

Така ще се вижда смисълът от разделното събиране на отпадъци

През 2019 г. Столичната община планира да отдели 55 млн. лева за депата и съоръженията за обезвреждане и рециклиране на битовите отпадъци. Повече средства се отпускат за рекултивация на депата "Суходол" и "Садината", както и за дейности по проектиране на Центъра за биомаса.

През следващата година сумата за транспорт и оползотворяване на RDF-екологичното гориво ще нарасне с 570 000 лева. По този начин общата цена за превозването до циментовите заводи, в които горивото временно се оползотворява до построяването на необходимата инсталация, става 5 721 000 лева.