Европейската комисия отпусна 293 млн. евро за модернизация на жп линията от Пловдив до Бургас. С тези средства ще бъде завършена изцяло рехабилитацията на 293-километровата отсечка, която започна в миналия програмен период на ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.

Това съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Общата стойност на проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2" е 414 млн. евро, от които до 293 млн. евро е финансирането от Кохезионния фонд на ЕС, чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., а 121 млн. евро е националното съфинансиране.

Проектът включва модернизация на железопътните отсечки Оризово-Михайлово, Скутаре-Оризово, Ямбол-Зимница, Стралджа-Церковски, както и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по направлението от Пловдив до Бургас. Предвижда се рехабилитация на железния път и контактната мрежа в посочените участъци, с обща дължина около 90 км, както и изграждане на 26 км ново жп трасе.

За повишаване на безопасността на железопътната инфраструктура, ще бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците. В обхвата на трасето ще бъдат премахнати 37 съществуващи прелеза, които ще бъдат заменени от 2 нови моста, 33 пътни надлеза, 1 пешеходен надлез и 4 подлеза за пешеходно преминаване.

До момента скоростта по железопътната линия, в участъците, които не са ремонтирани, е между 50 и 80 км/ч, а след приключване на проекта, максималните скорости за движение ще достигат 160 км/ч. Това ще намали времето за пътуване с влак от Пловдив до Бургас с около 40-50 мин.

През април 2018 г. приключи модернизацията на участъка Стралджа - Церковски. В момента е в ход строителството на 26-километровата отсечка Скутаре - Оризово и се очаква тя да бъде завършена в началото на 2019 г.

През юли 2018 г. беше стартирана обществена поръчка за рехабилитация на жп линията Оризово-Михайлово на стойност 248 млн. лева, но заради обжалвания към момента все още няма избран изпълнител.

В ход е още и търга за изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации за целия участък от Пловдив до Бургас, с прогнозна стойност 195 млн. лева. Предстои до края на м. ноември НКЖИ да подпише договор с изпълнител, след което стартират реалните дейности. Аналогични системи вече функционират по обновените трасета Септември - Пловдив и Първомай - Свиленград.

Крайният срок за изпълнение на всички дейности по проекта е края на 2023 г.