Европейската комисия даде зелена светлина за проектиране и строителство на платното от Кулата към София извън Кресненското дефиле по Източен вариант Г10.50 на Лот 3.2. от АM "Струма".

Това дава възможност да започне работата по последния участък на аутобана между Крупник и Кресна. Ще се работи и за второ трасе извън дефилето в посока София-Кулата.

Правителството възложи на регионалния и транспортния министър да предприемат необходимите действия за проектиране и изграждане на Лот 3.2. Предстои да започне работата по проектирането и строителството на трасето в посока Кулата-София по източния склон на Кресненския пролом.

Възлага се и прединвестиционно проучване за ново трасе в посока София-Кулата извън Кресненското дефиле.

Предвижда се да не се предприемат действия за изпълнение на дясно платно (от София към Кулата) на Лот 3.2. на АM "Струма" по трасето на съществуващия път Е-79 преди да се разгледат възможните алтернативни, предмет на прединвестиционните проучвания.

Търси се вариант АМ "Струма" да е извън Кресненското дефиле

Търси се вариант АМ "Струма" да е извън Кресненското дефиле

За да се запази биоразнообразието