Експерти от три министерства ще учат местните власти, хора, фирми и организации как да получат европари за проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година за развитие на туризма, културата, спорта и икономиката, съобщиха от пресслужбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Информационната кампания е организирана от МРРБ и има за цел да представи и популяризира възможностите за изпълнение на проекти и финансовите инструменти на програмата, като сред мерките са предвидени и такива за саниране на еднофамилни къщи.

Освен от регионалното министерство в кампанията ще се включат и експерти от Министерството на културата и Министерството на туризма.

Информационните дни започват на 9 октомври във Видин. От 11 часа в Заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе информационна кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда с участието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, представители на Министерството на културата, Министерството на туризма, "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" и други.

МРРБ отпуска близо 100 млн.лв. за развитие на туризма в страната

МРРБ отпуска близо 100 млн.лв. за развитие на туризма в страната

3 млрд.лв. вече е отворен от МРРБ за развитието на регионите и инфраструктурата

За участие в информационните дни са поканени кметове на общини, допустими за подкрепа по програмата, участници в Регионалните съвети за развитие, представители на работодателски и синдикални организации, неправителствени организации, културни институции и туристически сдружения.

Участие могат да вземат и представители на бизнеса и частните инвеститори.

Целта на кампанията е всички заинтересовани от програмата страни да получат разяснения на място за възможностите за финансиране на туристически обекти и обекти, генериращи приходи в сферата на културата, спорта и други атракциони в рамките на градовете с финансиране и подкрепа на ОПРР.

До края на месец ноември информационни дни са планирани да се проведат на 12 октомври в Казанлък, на 23 октомври в Сливен, на 1 ноември във Велики Преслав, на 20 ноември в Свищов и в края на ноември в Кърджали.

Припомняме, на 20 септември тази година бяха подписани Оперативните споразумения между Фондовете за градско развитие - финансови посредници по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 и "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД. С това Управляващият орган на ОПРР дава реален старт на инвестициите, заложени за изпълнение чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Творци и общественици основаха движение за реформи в културата

Творци и общественици основаха движение за реформи в културата

С псевдопазарни аргументи се пропилява културен капитал…

Посредниците, които управляват средствата за Фондовете за градско развитие са:

- За Южна България - Обединение ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове", което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация, с финансов ресурс в размер на 220,5 млн. лв., от които 135,5 млн. лв. са от ОПРР 2014-2020 и 85 млн. лв. съфинансиране от обединението;

- За гр. София - Обединение ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове", с финансов ресурс в размер на 142,4 млн. лв., от които 87,4 млн. лв. от ОПРР 2014-2020 и 55 млн. лв. съфинансиране от обединението;

- За Северна България - "Регионален фонд за градско развитие", собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс, с финансов ресурс в размер на 210,4 млн. лв., от които 130,4 млн. лв. от ОПРР 2014-2020 и 80 млн. лв. съфинансиране от Фонда за градско развитие.

Ангелкова: Фирмите с отнет лиценз няма да работят в бранша три години

Ангелкова: Фирмите с отнет лиценз няма да работят в бранша три години

По думите ѝ клиентите могат да проверяват на сайта на министерството

Финансовите посредници ще инвестират предоставеното от ОПРР 2014-2020 финансиране и своя собствен принос в допустими проекти по програмата в следните направления: градска среда, спортна и културна инфраструктура, енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие и интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение.

Финансовите продукти, предлагани на крайните получатели от ФГР, ще бъдат заеми и вградени гаранции, насочени към голям брой потенциални бенефициенти: общини и общински предприятия, частни компании, публично-частни партньорства и др., като по част от направленията за подкрепа по оперативната програма е предвидено комбиниране на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ в рамките на две отделни операции на ниво проект.

До средата на 2019 г. готови сградите, които се санират по Националната програма

До средата на 2019 г. готови сградите, които се санират по Националната програма

В рамките на програмата са били заети около 70 000 лица