Граждани търсят посредничеството на омбудсмана Мая Манолова за среща с регионалния министър по казуса с небостъргача "Златен век", съобщиха от администрацията на Националния омбудсман Мая Манолова.

Това е причината Манолова да поиска спешна среща с ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за законността на строежа на 34-етажния небостъргач "Златен век". В писмо до Манолова гражданите припомнят своите предходни жалби №11209/2017 и 7900/2018 г.

Фандъкова отрича да е удължено разрешителното за строеж на небостъргача "Златен век"

Фандъкова отрича да е удължено разрешителното за строеж на небостъргача "Златен век"

То е изтекло през ноември 2018 г.

От Инициативния комитет "Лозенец" потърсиха съдействие от Омбудсмана да бъде посредник между тях и отговорните институции, за да получат яснота за валидността на разрешителното за строеж, статута на обектите "ателие" от значение за предназначението на сградата и категорията на строежа, включително за отговорността на контролните органи по строителството, които изразяват противоречиви становища.

Освен законността на "Златен рог", хората поставят въпроса за статута на обектите "ателие" с оглед предназначението на сградата и категорията на строежа. Изтъква се и непоследователност при упражняване на контролните правомощия на ДНСК, тъй като едва при шестата поредна проверка констатира недопустимо смесване на функциите на строителен надзор и участниците в строителството.

Фандъкова настояла да не се продължава разрешителното на "Златен век"

Фандъкова настояла да не се продължава разрешителното на "Златен век"

СМС-те към Здравков вероятно били драматични

Позицията ми на омбудсман е, че координацията между органите от различните нива на държавна и общинска власт е съществено процедурно условие за спазване на законността при строителството, пише Манолова. Тя акцентира, че обществото не знае дали е валидно разрешението за строеж.

От администрацията на омбудсмана работят по казуса на небостъргач "Златен век" още от 2017 г. Тогава граждани сигнализират Манолова с молба да инициира проверки за намалени отстояния от съседните сгради, законността на строителното разрешение, книжата и съответствието между изграждането на "Златен век" и устройствените планове на София.

Още тогава институцията на омбудсмана се обръща към ДНСК, столичния кмет и към районния кмет на кв. "Лозенец", за да проверят случая.

От ДНСК отговарят, че документите по строежа са в съответствие с българското законодателство.

 

Няколко месеца по-късно институцията на омбудсмана е сезирана отново от гражданския комитет, този път по повод методическите указания и опита за тълкуване на закона от страна на зам.-министър на регионалното министерство. Хората искат да бъдат сезирани Регионалната инспекцията по околна среда, Министерството на околната среда и водите и гл. архитект на София за съответствие с нормите на екологичното законодателство.

В отговор от Регионалната инспекция по околна среда - София пишат, че след направените промени в проекта не са установени нарушения по процедурата за въздействието на околната среда.

Очаква се на тазвечершния протест от 18.30 ч. омбудсманът Мая Манолова да подкрепи гражданите от кв. "Лозенец", които за пореден път изразяват недоволството си от свръх застрояването, застрояването на зелени площи и незаконното строителство.